KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Uprawnienia na zwyżki nożycowe

Zwyżki nożycowe - rodzaj podestów ruchomych wolnobieżnych, montowanych na pojeździe z panelem sterowania

Obsługa podnośników nożycowych, podobnie jak innych podestów ruchomych, wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Takie zaświadczenia kwalifikacyjne, wspólne dla wszystkich podestów, wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Kurs z zakresu obsługi podnośników nożycowych pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby bez wcześniejszego doświadczenia, jak i te, które miały już w swojej pracy styczność z podnośnikami. Organizujemy zajęcia w formie otwartej oraz w formie zamkniętych szkoleń dla firm.

Przygotowanie do egzaminu UDT z obsługi zwyżek

Organizowany przez Ośrodek kurs na podnośniki nożycowe jest zgodny z zakresem egzaminu UDT. Szkolenie obejmuje takie tematy, jak:

  • Budowa urządzeń
  • Zasady BHP obowiązujące przy obsłudze podnośników
  • Zasady eksploatacji podestów
  • Dozór techniczny

Egzamin UDT składa się również z części praktycznej. Uczestnicy kursu mają okazję przećwiczyć obsługę zwyżek nożycowych, korzystając z bazy technicznej Ośrodka.

Kurs na podnośnik nożycowy a egzamin

Podnośniki nożycowe: kilkuosobowa platforma robocza umieszczona na  parach kinematycznych nożyc, z możliwością przemieszczania

Terminy kursów są dobierane tak, by uczestnicy mogli w krótkim czasie od ukończenia nauki przystąpić do egzaminu. Dotyczy to zarówno kursów otwartych, dostępnych dla klientów indywidualnych, jak i kursów zamkniętych, dla pracowników firm. Najczęściej oczekiwanie na egzamin trwa nie więcej niż 30 roboczych. Czas ten można wykorzystać na utrwalenie i uzupełnienie materiału - uczestnicy otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje, w formie tekstowej oraz filmów video. Mogą wykonywać tam również egzaminy próbne w formie testów.

Zasady BHP

Celem kształcenia jest nie tylko uzyskanie kwalifikacji, ale również nauczanie, kształtowanie kultury bezpieczeństwa oraz kultury technicznej. Szkolenia jako wartość dodana mają na celu zapobieganie wypadkom przy pracy. Podesty należą do urządzeń o bardzo wysokim poziomie ryzyka zawodowego. W 98% wypadków przyczyną jest tzw. czynnik ludzki (brak profesjonalnego szkolenia, brak uprawnień). W całej Europie generuje to rocznie kilkaset wypadków ciężkich i kilkadziesiąt wypadków śmiertelnych. Przyczynami bezpośrednimi są zmiażdżenie operatora, porażenia prądem elektrycznym, runięcie, wypadniecie – upadek z wysokości, natomiast dla osób postronnych - zmiażdżenia, urazy w wyniku upadku przedmiotów z wysokości.

Ośrodek stale doskonali proces szkolenia, uzgadnia programy, prowadzi kompletną dokumentację z przebiegu szkolenia oraz egzaminów. Polski Dozór Techniczny również stale podwyższa efektywność i bezstronność procesu sprawdzania kwalifikacji, wprowadzając nowe pytania, nowe zagadnienia wynikające z analiz powypadkowych. Urząd Dozoru Technicznego podsiada ponad 100-letnie doświadczenie w bezpieczeństwie technicznym i prowadzi misję minimalizacji ryzyka do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Podesty nożycowe - możliwości zatrudnienia po kursie

Tzw. zwyżki nożycowe to popularny rodzaj podestów ruchomych. Służą do podnoszenia towarów i osób w pionie. Wysięgnik i platforma znajdują się na ruchomym podeście wyposażonym w koła. Platforma, która może być podnoszona na wysokość kilkunastu metrów, mieści kilka osób lub towary o masie nawet kilku ton.

Te cechy podnośników typu nożycowego sprawiają, że są one szeroko wykorzystywane w wielu branżach:

  • Budowlanej – umożliwiają pracę na wysokościach wielu pracownikom jednocześnie, mogą być wykorzystywane do prac wykończeniowych na zewnątrz budynku.
  • Remontowej – kompaktowe podnośniki o napędzie spalinowym można wykorzystywać także wewnątrz budynków. Ułatwiają malowanie, wygładzanie powierzchni ścian i inne prace w magazynach, halach fabrycznych i innych wysokich pomieszczeniach.
  • Reklamowej - są przydatne podczas zawieszania reklam wielkoformatowych czy przygotowywania stoisk targowych.
  • W firmach zajmujących się konserwacją zabytków czy myciem okien w przeszklonych budynkach.
  • Wśród monterów, instalatorów i serwisantów, zajmujących się np. naprawą oświetlenia czy sieci trakcyjnych.

Więcej na temat szkolenia na zwyżki: cena, terminy, lokalizacja

Zajęcia dla operatorów podnośników nożycowych odbywają się na terenie całego kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie i innych oddziałach Ośrodka.

Na szkolenia otwarte zapraszamy każdego, kto chce zdobyć kwalifikacje zawodowe uprawniające do obsługi zwyżek. Zapisów można dokonywać na bieżąco, zgodnie z dostępnymi terminami. Kursy są organizowane najczęściej w odstępie 1 lub 2 tygodni. Szkolenia zamknięte organizowane są dla firm. Pracodawca może zgłosić swoich pracowników na kurs, a my zajmujemy się dostosowaniem programu szkoleniowego do ich potrzeb i kwestiami organizacyjnymi. Zajęcia dla firm mogą odbywać się na terenie całego kraju.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl