KursySpawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTUprawnienia na zwyżki nożycowe
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Konserwacja urządzeń UDT
Podesty ruchome masztowe
Wyciągi towarowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs “Podesty ruchome stacjonarne” dla operatorów

Aby móc pracować w zawodzie operatora podestów ruchomych, nie wystarczy opanować umiejętności obsługi tego urządzenia. Zgodnie z przepisami, konieczne jest posiadanie uprawnień, przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy kurs dla operatorów podestów ruchomych stacjonarnych, który umożliwia zdobycie uprawnień UDT. W ramach zajęć przyszli operatorzy zdobywają potrzebną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, przygotowując się do egzaminu państwowego. Program zajęć jest zgodny z wymogami UDT i ustawą o dozorze technicznym.

Informacje o szkoleniu

Kurs na podesty ruchome stacjonarne składa się z wykładów teoretycznych prowadzonych przez naszych instruktorów, zajęć praktycznych na placu manewrowym oraz egzaminu końcowego. Egzamin przeprowadza odpowiednia komisja UDT (Warszawa lub inna, w zależności od miejsca zajęć).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Znać budowę i sposób działania podestów ruchomych stacjonarnych
 • Wiedzieć, jakie są obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie oraz po jej zakończeniu
 • Umieć posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną urządzenia
 • Stosować właściwy sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Wiedzieć, jak zachować się w razie wypadku lub awarii podestu
 • Znać przepisy BHP oraz dozoru technicznego

Orientacyjny czas trwania zajęć to około 20-35 godzin. Czas ten może zostać skrócony w przypadku osób posiadających doświadczenie w pracy z tego typu urządzeniami. Do udziału w kursie zapraszamy osoby na różnym poziomie zaawansowania.

W cenie zajęć zawarte jest podejście do egzaminu państwowego. Test z teorii egzamin praktyczny są przeprowadzane po zakończeniu zajęć. Terminy szkoleń ustalamy tak, aby były zbliżone do terminów egzaminów wyznaczanych przez komisję UDT. Szkolenia mają program opracowany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi Urzędu.

Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne, obowiązujące także dla podestów ruchomych wiszących.

Obsługa podestu ruchomego stacjonarnego a uprawnienia UDT

Podesty stacjonarne zalicza się do kategorii II P. W ramach tej kategorii przyznawane przez UDT uprawnienia obowiązują przez 10 lat. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wystawiane w formie karty plastikowej i jest ważne na terenie Polski.

Posiadając prawo do wykonywania zawodu operatora podestów, można znaleźć zatrudnienie w firmach z branży budowlanej, ale nie tylko. Tego rodzaju urządzenia wykorzystuje się także między innymi w:

 • Pracach remontowych na elewacjach budynków oraz wewnątrz
 • Firmach zajmujących się montażem instalacji, oświetlenia itp.
 • Magazynach wysokiego składowania

Osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne UDT mogą także wykonywać prace samodzielnie, świadcząc usługi na zlecenie.

Szczegóły organizacyjne

 • Jak zapisać się na zajęcia: zapraszamy na naszą stronę www.platformaedukacji.pl, gdzie można zarezerwować udział w wybranym terminie i dokonać płatności
 • Kto może uczestniczyć: wymagania wobec uczestników to ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych (poświadczony przez lekarza medycyny pracy) oraz co najmniej podstawowe wykształcenie
 • Gdzie odbywają się zajęcia: szkolenia organizujemy w naszej siedzibie w Warszawie, a także w oddziałach - w większości dużych miast. W zajęciach teoretycznych można uczestniczyć także online, biorąc udział w webinarach na żywo.
 • Jakie są terminy zajęć: z aktualnymi terminami w poszczególnych lokalizacjach można zapoznać się na stronie www.platformaedukacji.pl.
 • Szkolenia na podesty ruchome – cena: koszt zależy między innymi od terminu i miejsca zajęć, od tego, w której grupie znajdzie się uczestnik, a także innych czynników. Dokładne ceny można sprawdzić, dodając wybrane szkolenie do koszyka.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl