KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs “Podesty ruchome stacjonarne” dla operatorów

Aby móc pracować w zawodzie operatora podestów ruchomych, nie wystarczy opanować umiejętności obsługi tego urządzenia. Zgodnie z przepisami, konieczne jest posiadanie uprawnień, przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy kurs dla operatorów podestów ruchomych stacjonarnych, który umożliwia zdobycie uprawnień UDT. W ramach zajęć przyszli operatorzy zdobywają potrzebną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, przygotowując się do egzaminu państwowego. Program zajęć jest zgodny z wymogami UDT i ustawą o dozorze technicznym.

Informacje o szkoleniu

Kurs na podesty ruchome stacjonarne składa się z wykładów teoretycznych prowadzonych przez naszych instruktorów, zajęć praktycznych na placu manewrowym oraz egzaminu końcowego. Egzamin przeprowadza odpowiednia komisja UDT (Warszawa lub inna, w zależności od miejsca zajęć).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Znać budowę i sposób działania podestów ruchomych stacjonarnych
 • Wiedzieć, jakie są obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie oraz po jej zakończeniu
 • Umieć posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną urządzenia
 • Stosować właściwy sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Wiedzieć, jak zachować się w razie wypadku lub awarii podestu
 • Znać przepisy BHP oraz dozoru technicznego

Orientacyjny czas trwania zajęć to około 20-35 godzin. Czas ten może zostać skrócony w przypadku osób posiadających doświadczenie w pracy z tego typu urządzeniami. Do udziału w kursie zapraszamy osoby na różnym poziomie zaawansowania.

W cenie zajęć zawarte jest podejście do egzaminu państwowego. Test z teorii egzamin praktyczny są przeprowadzane po zakończeniu zajęć. Terminy szkoleń ustalamy tak, aby były zbliżone do terminów egzaminów wyznaczanych przez komisję UDT. Szkolenia mają program opracowany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi Urzędu.

Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne, obowiązujące także dla podestów ruchomych wiszących.

Obsługa podestu ruchomego stacjonarnego a uprawnienia UDT

Podesty stacjonarne zalicza się do kategorii II P. W ramach tej kategorii przyznawane przez UDT uprawnienia obowiązują przez 10 lat. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wystawiane w formie karty plastikowej i jest ważne na terenie Polski.

Posiadając prawo do wykonywania zawodu operatora podestów, można znaleźć zatrudnienie w firmach z branży budowlanej, ale nie tylko. Tego rodzaju urządzenia wykorzystuje się także między innymi w:

 • Pracach remontowych na elewacjach budynków oraz wewnątrz
 • Firmach zajmujących się montażem instalacji, oświetlenia itp.
 • Magazynach wysokiego składowania

Osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne UDT mogą także wykonywać prace samodzielnie, świadcząc usługi na zlecenie.

Szczegóły organizacyjne

 • Jak zapisać się na zajęcia: zapraszamy na naszą stronę www.platformaedukacji.pl, gdzie można zarezerwować udział w wybranym terminie i dokonać płatności
 • Kto może uczestniczyć: wymagania wobec uczestników to ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych (poświadczony przez lekarza medycyny pracy) oraz co najmniej podstawowe wykształcenie
 • Gdzie odbywają się zajęcia: szkolenia organizujemy w naszej siedzibie w Warszawie, a także w oddziałach - w większości dużych miast. W zajęciach teoretycznych można uczestniczyć także online, biorąc udział w webinarach na żywo.
 • Jakie są terminy zajęć: z aktualnymi terminami w poszczególnych lokalizacjach można zapoznać się na stronie www.platformaedukacji.pl.
 • Szkolenia na podesty ruchome – cena: koszt zależy między innymi od terminu i miejsca zajęć, od tego, w której grupie znajdzie się uczestnik, a także innych czynników. Dokładne ceny można sprawdzić, dodając wybrane szkolenie do koszyka.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl