KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Ocena minimalnych wymagań dla maszyn

Pracodawca, który powierza pracownikom obsługę urządzeń-maszyn na terenie zakładu pracy, musi mieć pewność, że są one w odpowiedni sposób przygotowane do pełnionych przez siebie funkcji, a jednocześnie nie będą zagrażały bezpieczeństwu pracy. Koniecznością jest więc ocena minimalnych wymagań dla maszyn, dzięki której ryzyko pojawienia się wypadku jest dużo mniejsze. Pozwala ona na bezpieczne użytkowanie urządzeń-maszyn przez pracowników.

Ocenę minimalnych wymagań dla maszyn reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2003 r. w związku zasadniczymi wymaganiami dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U.03.91.858) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. związane z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596). Warsztaty organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON przygotowują uczestników do prawidłowej oceny wymagań dla maszyn, która wymaga między innymi: powołania zespołu oceniającego, przygotowanie list kontrolnych, przegląd odpowiedniej dokumentacji, wnioski z oceny oraz wystawienie deklaracji zgodności.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl