Ocena minimalnych wymagań dla maszyn

Pracodawca, który powierza pracownikom obsługę urządzeń-maszyn na terenie zakładu pracy, musi mieć pewność, że są one w odpowiedni sposób przygotowane do pełnionych przez siebie funkcji, a jednocześnie nie będą zagrażały bezpieczeństwu pracy. Koniecznością jest więc ocena minimalnych wymagań dla maszyn, dzięki której ryzyko pojawienia się wypadku jest dużo mniejsze. Pozwala ona na bezpieczne użytkowanie urządzeń-maszyn przez pracowników.

Ocenę minimalnych wymagań dla maszyn reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2003 r. w związku zasadniczymi wymaganiami dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U.03.91.858) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. związane z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596). Warsztaty organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON przygotowują uczestników do prawidłowej oceny wymagań dla maszyn, która wymaga między innymi: powołania zespołu oceniającego, przygotowanie list kontrolnych, przegląd odpowiedniej dokumentacji, wnioski z oceny oraz wystawienie deklaracji zgodności.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl