Ochrona PPOŻ.

Ochrona ppoż. to kolejny obowiązek nałożony na pracodawcę. Do jego zadań należy zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony oraz poinformowanie ich o przepisach przeciwpożarowych. W wielu przypadkach koniecznością jest stworzenie specjalnych instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

By pracownicy dokładnie zapoznali się z przepisami dotyczącymi zagadnienia, jakim jest ochrona ppoż., warto skorzystać z usług doświadczonych ośrodków, oferujących zarówno doradztwo, jak i szkolenia w tym zakresie. Może się to okazać szczególnie przydatne, bowiem przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, dotyczące ochrony ppoż. stale są nowelizowane. Istnieje prawdopodobieństwo, że problem wynikający z nieznajomości ustawy pojawi się prędzej czy później. Jeżeli pracodawcom zależy na pełnej ochronie w razie wybuchu pożaru, odpowiednim oznakowaniu znakami przeciwpożarowymi, sprawnej ewakuacji i bezpieczeństwie swoich podwładnych, ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr - służy doradztwem w tym zakresie.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl