KursySZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTUprawnienia na zwyżki nożycowe
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Połączenia kołnierzowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenia

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego pracodawcy regulowany przez Konstytucję RP oraz Kodeks Pracy. Pracownicy muszą być świadomi ewentualnego zagrożenia w miejscu pracy oraz mieć możliwość pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Na pracodawcy ciąży więc obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. Oferowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON szkolenia z zakresu bhp kształtują poprawne zachowanie w środowisku pracy oraz przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wypadkowego, powstania chorób zawodowych, a także zagrożeń zdrowia i życia. Wysoką aktywność uczestników zapewnia WEbQuest. Zadanie słuchaczy polega na wskazywaniu działań związanych z poprawą kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy na podstawie dostarczonych materiałów. Szkolenie wykorzystujące tę metodę stawia więc przede wszystkim na samokształcenie - jako najbardziej aktywizującą i skuteczną metodę nauczania.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl