Ocena ryzyka zawodowego

Pod pojęciem ryzyka zawodowego rozumie się prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego ma na celu określenie poziomu niebezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wskazanie możliwości ograniczania i likwidacji ewentualnych zagrożeń.

Z oceną ryzyka zawodowego powinni zaznajomić się nie tylko pracodawcy, ale również pracownicy, by mieć świadomość zagrożeń - ich przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania i ochrony. By poznać sposób, w jaki należy przeprowadzić ocenę, warto skorzystać z warsztatów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON. Dzięki temu uczestnicy będą mieli szansę na poznanie wszystkich zagadnień związanych z przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego, począwszy od pozyskiwania informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny, identyfikacji zagrożeń, samodzielną analizą ryzyka, a skończywszy na określeniu działań ograniczających i eliminujących zawodowe ryzyko oraz stworzeniu dokumentacji wyników oceny ryzyka.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl