Wdrożenia

Wdrożenia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny być realizowane przez każde przedsiębiorstwo. Takie postępowanie w dużym stopniu przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy oraz awarii urządzeń. To z kolei przekłada się na poprawę wyniku finansowego, związanego z eliminacją strat.

Wdrożenia systemu zarządzania bhp dotyczą najczęściej: PN-N 18001, Międzynarodowy standard OHSAS 18001, SCC, Dyrektywa SEVESO II. Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON oferuje usługi związane z wdrażaniem systemu zarządzania bhp zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami, które obejmują ocenę ryzyka zawodowego, ocenę ergonomiczną stanowiska pracy, opracowywanie instrukcji / procedur czy ocenę minimalnych wymagań bhp dla maszyn.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl