Szkolenia UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją zaufania publicznego, która świadczy usługi spełniające wymogi prawa oraz standardy europejskie i międzynarodowe. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego polega na ograniczaniu ryzyka, które może wynikać z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych.

By zapewnić bezpieczeństwo związane z właściwym wykorzystywaniem urządzeń, ich naprawy czy modernizacji, koniecznością są uprawnienia UDT. Wymogi te obejmują zarówno krajowe, jak i zagraniczne zakłady. Wszystkie szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON przeznaczone dla obsługujących urządzenia transportu bliskiego spełniają wymogi i uprawnienia UDT, regulowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl