Żurawie wieżowe i szynowe

Osoby, które chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności o uprawnienia na żurawie wieżowe i szynowe może skorzystać z kursów zawodowych organizowanych przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr. Całość kursu składa się z dwóch części. Część teoretyczna, prowadzona przez wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, obejmuje między innymi: zapoznanie z przepisami dozoru technicznego i przepisami bhp oraz budową obsługą i konserwacją żurawi. Część praktyczna związana jest z ćwiczeniami na urządzeniach, których szkolenie dotyczy. Kurs przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego przez Urzędem Dozoru Technicznego. Pozytywny jego wynik upoważnia do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego dotyczącego uprawnień na żurawie wieżowe i szynowe. Jest ono ważne bezterminowo i daje możliwość wykonywania pracy na terenie kraju oraz za granicą (istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia w języku angielskim).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl