Doradztwo

Klientom chcącym osiągnąć jak najwięcej korzyści oferujemy usługi doradztwa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W powyższym zakresie realizujemy dyspozycję przepisów prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Nasze usługi skupią się na osiągnięciu wymiernych efektów w rozwoju i ulepszaniu dobrych standardów bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem podwyższenia kultury technicznej pracowników.

Proponujemy dostosowany do potrzeb zakres obsługi, m. in. służymy wsparciem merytorycznym i prawnym przy wdrażaniu i ulepszaniu systemów zarządzania BHP, ale także przejmujemy obowiązki Pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników realizując podstawowe zadania Służby BHP tj.: szkolenia, opracowywanie i wdrażanie procedur, instrukcji technicznych, przeprowadzanie okresowych audytów kontrolnych w zakresie BHP i PPoż. wraz ze wskazaniem i pomocą przy działaniach korygujących. Organizujemy zespołową ocenę, monitoring oraz aktualizację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, ustalamy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w drodze do/z pracy ze wskazaniem wniosków i środków profilaktycznych. Przeprowadzamy również audyty bezpieczeństwa na etapie realizacji nowych inwestycji, pomiary środowiska pracy czynników uciążliwych i szkodliwych. Uzgadniamy z kierownikami robót plany BIOZ, IBWR, dokumentację przetargową w obszarze BHP i Ppoż., Reprezentujemy Pracodawców przed organami nadzoru: m.in. Państwową̨ Inspekcją Pracy, Państwową̨ Inspekcją Sanitarną, Państwową̨ Strażą̨ Pożarną. W zakresie stałej współpracy proponujemy ryczałtową realizację szkoleń BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz wszystkich grup pracowniczych, a także szkoleń technicznych i praktycznych (np. wózki widłowe, podesty ruchome, użycie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl