Suwnice sterowane z kabiny

Osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia na suwnice sterowane z kabiny muszą przejść odpowiednie szkolenie. Celem kursu jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielną obsługę oraz konserwację maszyn, spełniającej wymogi Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z dozorem technicznym nad urządzeniami, budową suwnic, ich obsługą i możliwymi usterkami. Uczestnik otrzymuje także informacje na temat zachowania bezpieczeństwa podczas pracy przy suwnicach. Szkolenie obejmuje ponadto zajęcia praktyczne. W ten sposób uczestnik kursu zostaje przygotowany do państwowego egzaminu UDT, po którym istnieje możliwość - pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku - otrzymania uprawnień na suwnice sterowane z kabiny. Profesjonalne kursy, prowadzone przez wysoko wyszkoloną kadrę organizuje Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl