KursySpawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTUprawnienia na zwyżki nożycowe
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Konserwacja urządzeń UDT
Podesty ruchome masztowe
Wyciągi towarowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs z dostępu budowlanego

Wszędzie tam, gdzie pracownikowi budowlanemu grozi upadek z wysokości zagrożony śmiercią lub obrażeniami w ramach wykonywanych zadań wynikających z obowiązku pracy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie. Także Prawo budowlane również nakłada na uczestników procesów budowlanych obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dlatego też pracodawcy coraz częściej zaopatrują pracowników w coraz to nowsze technologicznie zaawansowane narzędzia, sprzęt i urządzenia pomocnicze zapewniające wygodę, a przede wszystkim bezpieczeństwo w miejscu pracy. Tam, gdzie wykorzystuję się różnego rodzaju urządzenia czy konstrukcje typu podesty, platformy, podnośniki, rusztowania czy drabiny z użyciem sprzętu asekuracyjnego wszyscy pracownicy powinni być świadomi posługiwania się nimi jak również wynikających z ich budowy ograniczeń jak i zagrożeń związanych z ich użyciem. Aby zrozumieć złożoność problematyki z jaką mamy do czynienia w przypadku prac na wysokościach zaliczanych do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych w dostępie budowlanym instruktorów ERGON.

W myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP praca wykonywana na wysokości co najmniej 1.0 m nad poziomem podłogi lub ziemi uznawana jest za pracę na wysokości. Jednocześnie do prac na wysokości nie zalicza się pracy wykonywanej z powierzchni, nie zależnie na jakiej wysokości się znajduje, jeśli powierzchnia ta osłonięta jest do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, a także gdy wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Ten przepis nakłada wymóg na pracodawcę spełnienia szczegółowych wymagań, polegających na zapewnieniu: bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednich środków zabezpieczających oraz instruktażu pracowników w zakresie imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania zadań i wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy, czyli uwzględnianie takich aspektów związanych z pracą, jak: ustalanie zagrożeń i możliwości ich zlikwidowania, a w razie braku takich możliwości – zastosowanie odpowiednich środków w celu ochrony, kontrolowanie istniejącego stanu bhp oraz instruowanie pracowników w tym zakresie.

Pracodawca odpowiedzialny jest za:

 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach,
 • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstania,
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, instruowanie pracowników w zakresie bhp,
 • informowanie o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazanie informacji o zasadach ich stosowania,
 • wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.
ERGON mając na uwadze powyższe aspekty organizuje swoje szkolenia w dostępie budowlanym ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo i ochronę życia pracowników zatrudnionych w wielu zawodach, gdzie mogą spotkać się z zadaniami wymagającymi posiadania odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Uczestnicy kursu dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze instruktorów zapoznają się w teorii i praktyce ze wszystkimi dostępnymi prostymi jak i z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami i sprzętem aktualnie dostępnym i wykorzystywanym w pracach w dostępie budowlanym.

Uczestnikom kursu ERGON zostaną przedstawione i omówione zagadnienia takie jak:

 • Bezpieczna eksploatacja – właściwe korzystanie i obsługa szelek/uprzęży przemysłowych
 • Kształtowanie zasad i kultury bezpieczeństwa, 
 • Przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • Normy dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem, 
 • Oznakowanie CE, 
 • Rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem, 
 • Dobór i właściwe użycie sprzętu,
 • Zasady stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
 • Metody zabezpieczania przed upadkiem z wysokości,  
 • Zasady bezpiecznej pracy na wysokości, 
 • Punkty kontrolne i złącza, 
 • Prawidłowa ocena ryzyka, 
 • Zagrożenia w pracy na wysokości, 
 • Współczynnik Odpadnięcia, 
 • Zasady ratowania, 
 • Przeglądy (kontrola bieżąca), 
 • Instrukcje producenta (użytkowanie i konserwacja oraz przeglądy).
A w ramach zajęć praktycznych wezmą udział w treningach z zapoznaniem, omówieniem i wykorzystaniem podstawowego jak i zaawansowanego sprzętu specjalistycznego i jego akcesoriów takimi na przykład jak:
 • Systemy powstrzymywania spadania,  
 • Szelki bezpieczeństwa,  
 • Łączniki,  
 • Amortyzatory,  
 • Urządzenia samohamowne,  
 • Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości,  
 • Linki bezpieczeństwa,  
 • Przemysłowe hełmy ochronne.
Szkolenia ERGON w dostępie budowlanym organizowane są w trybie podstawowym jak również rozszerzonym, na przykład o elementy dostępu linowego czy ratownictwa. ERGON rozumie także wszystkie niedogodności pracodawców związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach, dlatego też dokłada wszelkich starań wychodząc na przeciw ich potrzebom w przygotowywaniu indywidualnych harmonogramów zajęć czy treningów.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl