https://www.high-endrolex.com/49

Kurs pierwszej pomocy - Warszawa i cała Polska - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON
KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Pierwsza pomoc

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym proponujemy szkolenia z zasad udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, które pozwolą wywiązać się Państwu z tych wymagań prawnych.

Szkolenie z „Pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia”

Forma zajęć : wykład oraz ćwiczenia praktyczne.
Czas trwania – 5 x 45 min.
Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy i wykwalifikowaną kadrę instruktorów ratowników.


Przykładowy zakres tematów omawianych podczas zajęć teoretycznych.

 1. Pierwsza pomoc – aspekty prawne.
 2. Apteczka pierwszej pomocy.
 3. Numery ratunkowe oraz zasady wzywania pogotowia ratunkowego.
 4. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 5. Zasady ewakuacji poszkodowanych.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
  1. Sprawdzanie stanu świadomości oraz podstawowych czynności życiowych.
  2. Zasady wykonywania pośredniego masażu serca oraz prowadzenia wentylacji metodą usta – usta.
 7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci.
 8. Pozycja boczna bezpieczna.
 9. Zasady opatrywania urazów.
  1. Krwawienie.
  2. Ciało obce w ranie.
  3. Amputacja urazowa.
  4. Urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej.
  5. Złamania.
  6. Oparzenia.
  7. Odmrożenia.
 10.  Postępowanie w przypadku zadławienia.
 11.  Porażenie prądem, porażenie piorunem.
 12.  Zatrucia.
 13.  Zawał mięśnia sercowego.
 14.  Omdlenia.
 15.  Postępowanie w przypadku ataku padaczki.

Zajęcia praktyczne mogą obejmować:

 • Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie (wykonywanie pośredniego masażu serca oraz prowadzenie wentylacji metodą usta – usta).
 • Zasady selekcji oraz ewakuacji poszkodowanych.
 • Postępowanie w przypadku wypadków komunikacyjnych.
 • Zasady postępowania z poszkodowanymi z podejrzeniem urazu kręgosłupa (zakładanie kołnierza usztywniającego odcinek szyjny kręgosłupa).
 • Pozycja boczna bezpieczna.
 • Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w różnego rodzaju zdarzeniach, np. porażenie prądem, atak padaczki, omdlenie, tonięcie, zadławienie.

Szkolenia organizowane są jako otwarte i zamknięte u zleceniodawcy. Zadzwoń i zapytaj o dostępne lokalizacje - posiadamy oddziały w całym kraju. Kurs pierwszej pomocy - Warszawa i cała Polska!

W przypadku szkoleń zamkniętych terminy oraz program szkoleń uzgadniane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Zapytania proszę kierować na email: biuro@ergon.waw.pl lub fax 022 478 57 29 

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl