Pierwsza pomoc

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym proponujemy szkolenia z zasad udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, które pozwolą wywiązać się Państwu z tych wymagań prawnych.

Szkolenie z „Pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia”

Forma zajęć : wykład oraz ćwiczenia praktyczne.
Czas trwania – 5 x 45 min.
Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy i wykwalifikowaną kadrę instruktorów ratowników.


Przykładowy zakres tematów omawianych podczas zajęć teoretycznych.

 1. Pierwsza pomoc – aspekty prawne.
 2. Apteczka pierwszej pomocy.
 3. Numery ratunkowe oraz zasady wzywania pogotowia ratunkowego.
 4. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 5. Zasady ewakuacji poszkodowanych.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
  1. Sprawdzanie stanu świadomości oraz podstawowych czynności życiowych.
  2. Zasady wykonywania pośredniego masażu serca oraz prowadzenia wentylacji metodą usta – usta.
 7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci.
 8. Pozycja boczna bezpieczna.
 9. Zasady opatrywania urazów.
  1. Krwawienie.
  2. Ciało obce w ranie.
  3. Amputacja urazowa.
  4. Urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej.
  5. Złamania.
  6. Oparzenia.
  7. Odmrożenia.
 10.  Postępowanie w przypadku zadławienia.
 11.  Porażenie prądem, porażenie piorunem.
 12.  Zatrucia.
 13.  Zawał mięśnia sercowego.
 14.  Omdlenia.
 15.  Postępowanie w przypadku ataku padaczki.

Zajęcia praktyczne mogą obejmować:

 • Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie (wykonywanie pośredniego masażu serca oraz prowadzenie wentylacji metodą usta – usta).
 • Zasady selekcji oraz ewakuacji poszkodowanych.
 • Postępowanie w przypadku wypadków komunikacyjnych.
 • Zasady postępowania z poszkodowanymi z podejrzeniem urazu kręgosłupa (zakładanie kołnierza usztywniającego odcinek szyjny kręgosłupa).
 • Pozycja boczna bezpieczna.
 • Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w różnego rodzaju zdarzeniach, np. porażenie prądem, atak padaczki, omdlenie, tonięcie, zadławienie.

Szkolenia organizowane są jako otwarte i zamknięte u zleceniodawcy. Zadzwoń i zapytaj o dostępne lokalizacje - posiadamy oddziały w całym kraju. Kurs pierwszej pomocy - Warszawa i cała Polska!

W przypadku szkoleń zamkniętych terminy oraz program szkoleń uzgadniane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Zapytania proszę kierować na email: biuro@ergon.waw.pl lub fax 022 478 57 29 

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl