Wyciągarki z poziomu kabiny

Wciągniki i wyciągarki z poziomu kabiny wymagają odpowiednich uprawnień, które dają możliwość obsługi i konserwacji urządzeń. Uzyskać je można jedynie poprzez stosowne kursy, których organizacją zajmuje się ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr. Uprawnienia na wyciągarki z poziomu kabiny zapewniają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego. W programie kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia na wyciągarki z kabiny znajdują się między innymi zagadnienia związane ze znajomością przepisów dozoru technicznego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, budową, obsługą i konserwacją wyciągarek. Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia na wyciągarki z poziomu kabiny wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl