Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego należy do wymogów prawnych określonych w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/391/EWG), dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu prac. Oznacza to zatem, że tylko prawidłowo ocenione ryzyko zawodowe jest w stanie wdrożyć dobre praktyki w zakresie bhp. Statystki przeprowadzone na podstawie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że problem z określaniem i wdrażaniem oceny ryzyka zawodowego mają mali i średni pracodawcy.

Ośrodek Doskonalenia Kadr -ERGON oferuje kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia oceny ryzyka zawodowego do każdego przedsiębiorstwa. Obejmuje ona identyfikację zagrożeń, szacowanie poziomu ryzyka, wprowadzenie działań mających na celu eliminowanie ryzyka zawodowego oraz sporządzanie dokumentacji wyników przeprowadzonej oceny.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl