Podesty ruchome

Wzrastające wykorzystanie podestów ruchomych wynika z ułatwień i udogodnień jakie płyną z ich eksploatacji. Wyróżniając podesty wiszące, masztowe, stacjonarne oraz podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych i przewoźnych samojezdnych, uczestnik szkolenia może z powodzeniem uzyskać certyfikat na obsługę każdego rodzaju oraz konserwacje maszyn.

Cel kursu - szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

 • znajomością budowy dźwignicy,
 • umiejętnością obsługi,
 • znajomością przepisów dozoru technicznego,
 • znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia kat. I P
  • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne
   (tzw. podnośniki nożycowe)
  • podesty ruchome przewoźne 
   (tzw. pająki podczepiane pod samochód),
  • podesty ruchome samojezdne 
   (montowane na pojeździe - podnośniki koszowe).
 • uprawnienia kat. II P
  • podesty ruchome wiszące,
  • podesty ruchome masztowe,
  • podesty ruchome stacjonarne,

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Koszt kursu

Zapytaj o cenę

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE -  Kursy zaczynają się  w każdy Poniedziałek i Piątek

Formularz zgłoszeniowy pobierz:
 

Wymagania wobec kandydata

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Program szkolenia

• Wiadomości o dozorze technicznym
• Wiadomości ogólne o dźwignicach
• Budowa podestów
• Eksploatacja podestów
• BHP
• Zajęcia praktyczne

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. /Dz. U. nr 79 poz. 849/

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu.
Możliwość negocjacji cen! 

Przydatne informacje

Podesty ruchome są urządzeniami (maszynami) przeznaczonymi do przemieszczania na stanowiska pracy platformy roboczej wraz z osobami, wyposażeniem i materiałami w celu bezpiecznej realizacji określonych prac na wysokości np: remontowych, montażowych, dekoracyjnych, czystościowych, malarskich itp.

Podział konstrukcji podestów ruchomych w kat I P
- nożycowe
- masztowe
- przegubowe
- teleskopowe
- teleskopowo przegubowe  

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl