https://www.high-endrolex.com/49

Audyt stanu BHP - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON

Audyt stanu BHP

Każde przedsiębiorstwo powinno spełniać wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu zatrudnienia, które nie będą zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. Koniecznością jest więc przeprowadzanie okresowych kontroli. Audyt stanu BHP przeprowadzany jest przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem. Ich celem jest weryfikacja warunków miejsca pracy, uwzględniająca obowiązujące przepisy zgodne z polskim prawem.

Audyt stanu BHP przeprowadzany przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr, dysponujący wysoko wykwalifikowanymi specjalistami może obejmować kontrolę mini BHP oraz kontrolę maxi BHP - w zależności od potrzeb. Dzięki profesjonalnie przeprowadzanym audytom stanu BHP możliwe jest zapobieganie wypadkom w środowisku pracy. Częstotliwość przeprowadzania audytów zależy wyłącznie od indywidualnych uzgodnień z przedsiębiorstwem.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl