https://www.high-endrolex.com/49

Badanie czynników szkodliwych - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON

Badania czynników szkodliwych

Szkodliwe czynniki o podwyższonym poziomie oddziaływania mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Dlatego też obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie stałej kontroli w tym zakresie. Badanie czynników szkodliwych jest koniecznością, bowiem regularne ich wykonywanie jest w stanie zapobiec negatywnemu oddziaływaniu i może zminimalizować zagrożenia zdrowia, a nawet życia pracowników. Doradztwo i usługi w zakresie badania czynników szkodliwych wykonuje wiele zakładów, w tym ERGON.

Specjaliści z doświadczeniem oferują szeroki zakres pomiarów związanych z:

  • badaniem hałasu w środowisku pracy,
  • badaniem oświetlenia podstawowego (natężenie i równomierność oświetlenia na stanowiskach pracy),
  • drganiem mechanicznym oddziałującym na kończyny górne,
  • drganiem mechanicznym o działaniu ogólnym,
  • badaniem mikroklimatu.

ERGON oferuje również badania w zakresie stężeń substancji chemicznych: gazów, metali, badania pól elektromagnetycznych, badania stężeń pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl