Często zadawane pytania

Osoby zainteresowane udziałem w kursach zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami. Przygotowaliśmy je na podstawie pytań najczęściej zadawanych podczas pierwszego kontaktu telefonicznego czy mailowego. Jeśli nie znajdą tu Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zachęcamy do kontaktu - chętnie rozwiejemy Państwa wątpliwości.

Ile kosztuje szkolenie?

Ceny szkoleń są uzależnione od kilku czynników:
 • Tematyki szkolenia
 • Czasu, w jakim dokonuje się zapisu – ceny szkoleń mogą się różnić w zależności od liczby dostępnych miejsc
 • Formy szkolenia – otwartej lub zamkniętej
Ceny szkoleń zamkniętych, organizowanych dla firm, są niższe niż szkoleń otwartych. Wynika to z faktu, że nie ma wówczas konieczności kompletowania całej grupy. Szczegółową wycenę klient otrzymuje na etapie rejestracji, po kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Co otrzymuję w cenie kursu?

Każdy kursant otrzymuje:
 • Określoną przy zakupie liczbę godzin zajęć praktycznych i teoretycznych (zajęcia stacjonarne lub online)
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przy niektórych kursach w formie papierowej
 • Dostęp do platformy szkoleniowej z testami wiedzy i dodatkowymi materiałami
 • Dostęp do różnych typów urządzeń, zapewniony sprzęt BHP, szelki, kamizelki itp. podczas zajęć praktycznych
 • Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy tych szkoleń, dla których egzamin nie jest planowany)
 • Wg potrzeb pracodawcy potwierdzenie ukończenia szkolenia/egzaminu w formie uproszczonego suplementu
 • Poczęstunek w czasie przerw: kawę, herbatę, ciasteczka
 • Pomoc w zakwaterowaniu, organizacji wyżywienia - na podstawie odrębnych ustaleń

Jakie tematy szkoleń oferuje Ośrodek?

Ośrodek organizuje szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń objętych dozorem technicznym: wózków, suwnic, żurawi, podestów ruchomych i innych, kursy dające uprawnienia energetyczne oraz wiele innych kursów zawodowych. Wszystkie tematy szkoleń znajdują się na naszej stronie.

Kiedy rozpoczynają się szkolenia?

Terminy szkoleń są publikowane na stronie platformaedukacji.pl. Aktualne terminy można poznać także kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo. Osobom zainteresowanym podajemy terminy szkoleń z danej tematyki. Większość zajęć rozpoczyna się w odstępach 1- lub 2-tygodniowych.
Jeśli zbierze się grupa chętnych, na przykład pracowników danej firmy, można zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

W jakie dni tygodnia organizowane są zajęcia?

Zajęcia organizowane są zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. Dla osób pracujących organizujemy także zajęcia w godzinach popołudniowych.

Gdzie odbywają się kursy?

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach. Na życzenie klienta, który chce przeszkolić grupę swoich pracowników, możemy dojechać także w inne miejsca na terenie Polski.
Statut Ośrodka pozwala na organizowanie szkoleń w siedzibie klienta. Dysponujemy również odpowiednią liczbą osób kadry dydaktycznej, by prowadzić takie szkolenia. Jedynym wymaganiem, jakie musi spełnić klient, jest posiadanie zaplecza dydaktycznego oraz technicznego. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa, a także sprawnych urządzeń technicznych (z ważnym przeglądem konserwatora i okresowym badaniem technicznym).
Większość kursów jest dostępna także w formie e-learningu. Są to prowadzone na żywo webinary, w których można uczestniczyć na naszej autorskiej platformie edukacyjnej.

Jaki sprzęt jest potrzebny do udziału w szkoleniach w formie webinarów?

Zalecamy korzystanie z komputera lub laptopa, który ma nie więcej niż 6-7 lat i jest wyposażony w system operacyjny Windows lub Macintosh. Możliwe jest również oglądanie webinarów na tabletach i smartfonach. Nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Do korzystania z kursów online wystarczy przeglądarka internetowa, np. Chrome lub Firefox.
Osoba, która wykupi udział w szkoleniu online, otrzymuje link z zakodowanym hasłem i loginem. System wysyła linki do szybkiego logowania w formie maili i SMS-ów.

W jaki sposób odbywają się zapisy?

Na zajęcia można zapisać się na trzy sposoby: telefonicznie, mailowo lub przez stronę platformaedukacji.pl.
Na szkolenie można zapisać siebie, a także inne osoby - kolegów lub pracowników firmy. Używany w Ośrodku system rezerwacji dopuszcza taką możliwość. Osoba zapisująca na szkolenie będzie traktowana wówczas jako podmiot, a zapisane przez nią osoby – jako podległe pod ten podmiot (np. gdy pracodawca zapisuje pracowników) lub jako osobne podmioty (np. gdy osoba indywidualna zapisuje kolegów).

Jakie są dostępne metody płatności?

Klienci indywidualni po wstępnej rejestracji na szkolenie otrzymują mailowo link do płatności. Szkolenie można opłacić przez platformę PayNow typu Przelewy24 lub system BLIK.
Właściciele firm opłacają szkolenie na podstawie proformy przesyłanej przez Ośrodek po rejestracji pracowników. Możliwa jest odroczona płatność - w sprawie ustalenia warunków takiej płatności prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Szkolenia zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i uzyskać niezbędne uprawnienia. Ofertę kierujemy zarówno do osób bez żadnego doświadczenia, jak i takich, które pracują już w danej branży, ale nie mają stosownych uprawnień.
Podstawowe wymagania dla uczestników to: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz stan zdrowia umożliwiający pracę w zawodzie (wymagane własnoręcznie podpisane oświadczenie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań).
W przypadku szkoleń dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego konieczne jest posiadanie pewnego zasobu wiedzy i umiejętności. Można go uzupełnić na innych szkoleniach organizowanych przez Ośrodek, na przykład zdobywając zaświadczenie grupy pierwszej z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych. Od przyszłych konserwatorów wymagamy między innymi wiedzy z dziedziny elektrotechniki (umiejętności czytania schematów elektrycznych), hydrauliki siłowej, mechaniki (materiałoznawstwa), czytania schematów kinematycznych.

Czy organizują Państwo szkolenia dla firm?

Tak, zajmujemy się organizacją takich szkoleń. Mają one formę zamkniętą - tylko dla pracowników firmy. Program szkoleniowy jest ustalany z pracodawcą i dostosowywany do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Terminy i lokalizacja mogą być dostosowane do potrzeb firmy.

Czy na szkoleniach przewidziane są ćwiczenia praktyczne?

W programie zajęć przewidziana jest odpowiednia liczba godzin zajęć praktycznych. Odbywają się one na placu manewrowym, z wykorzystaniem przewidzianych w szkoleniu urządzeń. Uczestnicy uczą się ich eksploatacji, poznają zasady bezpiecznego korzystania, doboru urządzenia, przygotowania do pracy. Zakres zajęć praktycznych jest zgodny z zakresem egzaminu praktycznego.
Instruktor przed dopuszczeniem kursanta do egzaminu zewnętrznego ocenia jego umiejętności na specjalnym arkuszu oceny. Dopiero po uzyskaniu minimum 70 punktów może podejść do sprawdzenia kwalifikacji.

Jakie urządzenia są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych?

W naszej bazie technicznej dysponujemy urządzeniami reprezentatywnymi dla danego typu, np. podestami nożycowymi i wysięgnikowymi, a także wolnobieżnymi i samojezdnymi. W przypadku szkoleń na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe używane są wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki unoszące operatora, a także zwykłe wózki czołowe marki JCB, Toyota, Linde, Jungheinrich. Na kursach dla operatorów suwnic używa się suwnic bramowych.
Urządzenia są dostępne na szkoleniach organizowanych w Warszawie (Ursus), Krakowie i Katowicach.

Jak długo trwają kursy?

Liczba godzin przewidziana na kurs może być bardzo różna: od kilku do kilkudziesięciu. Wynika to z faktu, że w szkoleniach mogą brać udział osoby o różnym poziomie zaawansowania. Ci, którzy nie posiadają żadnego doświadczenia, biorą udział w kursie zawierającym pełen zakres materiału. W uzgodnieniu z UDT, oferujemy także kursy w skróconej wersji, dla osób, które chcą odświeżyć albo uzupełnić swoją wiedzę.

Ile godzin trwają zajęcia praktyczne?

Czas trwania zajęć praktycznych może być różny dla poszczególnych grup. Z doświadczenia wiemy, że dorośli uczą się w zróżnicowanym tempie, w zależności od tego, jakie mają doświadczenie i predyspozycje. Zdarzają się przypadki, że kursant już po kilku godzinach swobodnie korzysta z maszyny, inni potrzebują na to nawet 10 godzin.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Dla większości kursów na koniec przewidziany jest egzamin zewnętrzny. Po jego zaliczeniu otrzymuje się uprawnienia do wykonywania prac na danym urządzeniu. Niektóre tematy szkoleń nie wymagają podchodzenia do egzaminu. Prosimy o zapoznanie się ze stosownymi informacjami na stronach z opisami poszczególnych kursów. Szkolenia kończą się dodatkowo egzaminem wewnętrznym, który polega na zaliczeniu testu z pytaniami zamkniętymi oraz testu praktycznego z obsługi lub konserwacji urządzeń.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin jest podzielony na dwa etapy. W części teoretycznej kandydat odpowiada na pytania zamknięte w teście wiedzy. Egzamin praktyczny ma formę rozmowy z inspektorem, poruszającej takie zagadnienia, jak dobór urządzenia do pracy, przygotowanie do eksploatacji, zasady bezpiecznego opuszczania urządzenia w razie awarii.

Jakie są terminy egzaminów?

Terminy egzaminów są ustalane przez jednostkę egzaminującą: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub inne. Dzięki doświadczeniu Ośrodka możliwe jest takie organizowanie kursów, by ich terminy poprzedzały bezpośrednio egzamin zewnętrzny. W przypadku organizacji kursu z dużym wyprzedzeniem czasowym czas oczekiwania na egzamin można skrócić nawet do kilku dni.

Jak wygląda kwestia przyznawania uprawnień?

Przyznawaniem uprawnień zajmują się organizacje przeprowadzające egzamin (UDT, TDT i inne). Uprawnienia otrzymuje się po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym. Są one przyznawane na określoną liczbę lat. Czas oczekiwania na wydanie uprawnień powinien wynosić do 7 dni roboczych od egzaminu, w praktyce jednak, jeśli jednostka egzaminująca ma dużą liczbę spraw do rozpatrzenia, czas może się wydłużyć do nawet 30 dni roboczych. Po otrzymaniu uprawnień można pracować w zawodzie na terenie Polski. Jeśli chodzi o pracę za granicą, to w krajach, które nie posiadają systemu regulacji zawodu, może być honorowane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uprawnienia są wydawane na okres 5 lub 10 lat, w zależności od typu urządzenia. Na krótko przed końcem ważności uprawnień Ośrodek stara się wysyłać kursantom przypomnienia o konieczności ich odnowienia.
Zaświadczenia kwalifikacyjne przyznawane przez UDT, TDT lub WDT mogą, ale nie muszą być uznawane przez inne kraje, w których obowiązuje podobny system regulacji zawodu. Unia Europejska posiada dyrektywę, która zakłada wzajemne uznawanie kwalifikacji w krajach członkowskich. Nasze doświadczenie pokazuje, że w niektórych krajach (Norwegia, Szwajcaria) może być problem z uznaniem polskich uprawnień, ponieważ nie są one rozpoznawalną marką. Tamtejsi pracodawcy mogą ich nie honorować nawet po przetłumaczeniu z polskiego.
Osobom, które chcą pracować za granicą, polecamy wykupienie dodatkowo certyfikatu kwalifikacyjnego wydawanego przez CERT - jednostkę UDT. W naszym Ośrodku można również wykupić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnego z normami międzynarodowymi.
Jednostka przyznająca uprawnienia może je cofnąć lub wstrzymać w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przepisów lub zasad związanych z bezpieczeństwem pracy.

Jaki jest poziom trudności szkoleń i egzaminów zewnętrznych?

Organizowane przez nasz Ośrodek szkolenia specjalistyczne zawierają dość duży zakres wiedzy do przyswojenia. Jest to związane z wymogami egzaminacyjnymi jednostek zewnętrznych (UDT lub innych). Proces sprawdzania kwalifikacji jest bezstronny i modyfikowany w oparciu o aktualizowane normy i przepisy. Ośrodek dokłada wszelkich starań, by doskonalić standardy kształcenia i uczyć zgodnie z aktualną wiedzą i wymogami egzaminacyjnymi. Program szkolenia jest uzgadniany z jednostkami sprawdzającymi kwalifikacje.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl