https://www.high-endrolex.com/49

Szkolenia Ppoż. (przeciwpożarowe) - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON
KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenia Ppoż.

Zapewnienie odpowiedniej i pełnej ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy leży w rękach pracodawcy. Do jego zadań należy bowiem poinstruowanie swoich podwładnych o ewentualnych przyczynach zagrożenia pożarem, przebiegu ewakuacji w razie wybuchu pożaru oraz ich obowiązkach. Zwykle pracodawcy kierują swoich pracowników na szkolenia ppoż., dzięki którym można zdobyć niezbędną wiedzę.

Podstawą szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest przede wszystkim uświadomienie uczestnikom warunków powstawania pożaru, obowiązków w razie wybuchu pożaru, zasad postępowania podczas zagrożenia. Dobre szkolenie ppoż. powinno także obejmować omówienie oznaczeń znakami przeciwpożarowymi oraz zasad gaszenia ognia przy użyciu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Zakres szkoleń ppoż. powinien obejmować również zasady zachowania bezpieczeństwa w przypadku ewakuacji w teorii i praktyce.

Szkolenia przeciwpożarowe z zastosowaniem przystępnych dla słuchaczy metod oferuje Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

 

Program szkolenia

 
Lp. Temat
1. Zasady bezpieczeństwa przy gaszeniu pożarów
2. Podstawy teoretyczne sposobu użycia podręczne sprzętu gaśniczego
3. Budowa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego
4. Pokaz przez instruktora sposobu użycia – gaszenia ognia
5. Ćwiczenia praktyczne dla uczestników

 Szkolenie jest realizowane dla grup maksymalnie 15 osób

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl