Szkolenia Ppoż.

Zapewnienie odpowiedniej i pełnej ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy leży w rękach pracodawcy. Do jego zadań należy bowiem poinstruowanie swoich podwładnych o ewentualnych przyczynach zagrożenia pożarem, przebiegu ewakuacji w razie wybuchu pożaru oraz ich obowiązkach. Zwykle pracodawcy kierują swoich pracowników na szkolenia ppoż., dzięki którym można zdobyć niezbędną wiedzę.

Podstawą szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest przede wszystkim uświadomienie uczestnikom warunków powstawania pożaru, obowiązków w razie wybuchu pożaru, zasad postępowania podczas zagrożenia. Dobre szkolenie ppoż. powinno także obejmować omówienie oznaczeń znakami przeciwpożarowymi oraz zasad gaszenia ognia przy użyciu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Zakres szkoleń ppoż. powinien obejmować również zasady zachowania bezpieczeństwa w przypadku ewakuacji w teorii i praktyce.

Szkolenia przeciwpożarowe z zastosowaniem przystępnych dla słuchaczy metod oferuje Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

 

Program szkolenia

 
Lp. Temat
1. Zasady bezpieczeństwa przy gaszeniu pożarów
2. Podstawy teoretyczne sposobu użycia podręczne sprzętu gaśniczego
3. Budowa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego
4. Pokaz przez instruktora sposobu użycia – gaszenia ognia
5. Ćwiczenia praktyczne dla uczestników

 Szkolenie jest realizowane dla grup maksymalnie 15 osób

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl