KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Wyciągarki z poziomu roboczego

Osoby, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji i są zainteresowane uzyskaniem uprawnienia na wyciągarki z poziomu roboczego powinny skorzystać z odpowiedniego szkolenia, organizowanego przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr. Szkolenie pozwala na uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z obsługą i konserwacją urządzeń tego rodzaju. Program kursu obejmuje niezbędne informacje związane z przepisami dozoru technicznego, budową, obsługą i ewentualnymi awariami wyciągarek. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców sprawia, że słuchacze otrzymują przygotowanie teoretyczne i praktyczne na najwyższym poziomie, przygotowując się do egzaminu państwowego Urzędu Nadzoru Technicznego. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu, bez którego nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu UDT. Dopiero pozytywny wynik egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego daje właściwe uprawnienia na wyciągarki poziomu roboczego, które mają charakter bezterminowy.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl