Wyciągarki z poziomu roboczego

Osoby, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji i są zainteresowane uzyskaniem uprawnienia na wyciągarki z poziomu roboczego powinny skorzystać z odpowiedniego szkolenia, organizowanego przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr. Szkolenie pozwala na uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z obsługą i konserwacją urządzeń tego rodzaju. Program kursu obejmuje niezbędne informacje związane z przepisami dozoru technicznego, budową, obsługą i ewentualnymi awariami wyciągarek. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców sprawia, że słuchacze otrzymują przygotowanie teoretyczne i praktyczne na najwyższym poziomie, przygotowując się do egzaminu państwowego Urzędu Nadzoru Technicznego. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu, bez którego nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu UDT. Dopiero pozytywny wynik egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego daje właściwe uprawnienia na wyciągarki poziomu roboczego, które mają charakter bezterminowy.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl