https://www.high-endrolex.com/49

Ocena minimalnych wymagań bhp dla maszyn - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON

Ocena min. wymagań bhp dla maszyn

Każde przedsiębiorstwo, które swoją działalność prowadzi wykorzystując urządzenia i maszyny, musi stosować się do Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej zapewniania przez pracodawcę minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń. Niezbędna jest więc prawidłowa ocena min. wymagań bhp dla maszyn oraz jej wdrożenie. ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr oferuje pomoc w tym zakresie.

Wdrożenia oceny min. wymagań bhp maszyn obejmuje inwentaryzację sprzętu roboczego, ocenę ogólną (diagnozę stanu urządzeń oraz maszyn), oszacowanie organizacyjnych i technicznych kosztów wdrożenia, przygotowanie odpowiedniego harmonogramu niezbędnego do realizacji. Wdrożenia obejmują również nadzorowanie (obejmująca bieżącą obsługę i sprawdzanie przebiegu realizacji), archiwizację dokumentacji oraz weryfikację - ocenę rezultatów podejmowanych działań.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl