Kontrola Mini BHP

W ramach audytu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy możliwa jest kontrola mini BHP, dokonywana przez specjalistów z Ośrodka Doskonalenia Kadr - ERGON.

Wewnętrzny audyt BHP w wersji „mini” polega przede wszystkim na zweryfikowaniu poprawności oraz przestrzeganiu wytycznych wchodzących w zakres przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Kontrolę Mini BHP przeprowadza się na podstawie ogólnej oceny siedziby firmy oraz wywiadu z pracownikami. Dzięki temu specjaliści w szybki sposób otrzymują obraz stanu BHP przedsiębiorstwa, co pozwala na zweryfikowanie ewentualnych niedociągnięć.

Audyt BHP, przeprowadzany przez specjalistów z ERGON, w nawet najbardziej podstawowej wersji wspomaga aktywne uczestnictwo pracowników weryfikowanej firmy w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, zgodnego z przepisami bhp i ppoż., obowiązującymi w polskim prawie. To z kolei przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanym wypadkom w miejscu zatrudnienia.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl