KursySzkolenia SEP, SIMP, PSE, SITPS i inneSzkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTPodnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Ładowarki teleskopowe
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościowe
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

HACCP

Bezpieczeństwo żywności-Program Warunków Wstępnych

GHP/GMP oraz System HACCP


Obowiązek ochrony „ konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwa oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi” art. 76

Władze publiczne spełniają ten konstytucyjny obowiązek przez stanowienie i stosowanie prawa żywnościowego, którego bezpośrednim celem jest przede wszystkim niedopuszczenie do nabycia i konsumpcji żywności szkodliwej dla zdrowia.

Dlatego też, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności powinny wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP, którego fundamentem są Dobre Praktyki Higieniczne GHP oraz Dobre Praktyki Produkcyjne GMP.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Zasady GHP/GMP natomiast, mają na celu stworzenie warunków do wytworzenia żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.

Oferujemy Państwu szkolenia i wydanie odpowiednich zaświadczeń w zakresie GHP i GMP dla osób zatrudnionych bezpośrednio w procesie produkcji i w obrocie żywnością będące niezbędnym czynnikiem dla wprowadzenia systemu HACCP.

Forma szkoleń dopasowana jest do potrzeb uczestników. Łączą one w sobie elementy podstawowej wiedzy na temat systemu oraz ćwiczeniami pozwalającymi na zdobycie praktyki w samodzielnym postępowaniu w trakcie wdrażania i utrzymywania systemów jakości.

Szkolenia przeznaczone są:

Właścicieli i pracowników zakładów obrotu żywnością (sklepy, hurtownie),
właścicieli i pracowników zakładów produkcji żywności (cukiernie, piekarnie, wytwórnie lodów, zakłady garmażeryjne, przetwórnie owocowo-warzywne),
właścicieli i pracowników zakładów żywienie zbiorowego (restauracji, stołówek w żłóbkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach dziecka, bursach, stołówek studenckich i przyzakładowych)
pracowników branży spożywczej nowo przyjmowanych lub sezonowych
Celem szkolenia jest:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi i wytycznych w zakresie systemów GHP/GMP oraz HACCP
Kształtowanie umiejętności z zakresu stosowania zasad GHP i GMP oraz wdrażania i aktualizowania systemu HACCP
Przygotowanie wzorcowego planu HACCP
Program szkolenia:
Systemy bezpieczeństwa a prawo żywnościowe.
Zagrożenia żywności.
GHP, GMP, HACCP jako narzędzie bezpieczeństwa żywności.
Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podstawą systemu HACCP.
Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP.
Opracowanie systemu HACCP dla wybranego produktu

Cennik wdrożenia Dobrych Praktyk (GHP/ GMP) oraz systemu HACCP

Zakłady gastronomiczne:

- do 5 pracowników (cena 1000 - 3500zł)

- do 10 pracowników (cena 1400 - 4500zł)

- do 20 pracowników (cena 1800 - 6500zł)

- powyżej 20 pracowników (cena do negocjacji)

Punkty handlowe (sklepy spożywcze, delikatesy itp.)

- do 3 pacowników (cena 700 - 1200zł)

- do 10 pracowników (cena 900 - 2500zł)

- powyżej 10 pracowników (cena do negocjacji)

Zakłady przemysłu spożywczego:

- do 10 pracowników (cena 600 - 4000 zł)

- do 50 pracowników (cena 1500 - 8000 zł)

- powyżej 50 pracowników (cena do negocjacji)

Magazyny, hurtownie, chłodnie, transport żywności

- do 10 pracowników (3000 - 1000zł)

- do 20 pracowników (4500 - 1200zł)

- do 50 pracowników (5500 - 1400zł)

- powyżej 50 pracowników (cena do negocjacj

 

Cennik instrukcji i procedur GHP/GMP Dokumentacja HACCP GHP GMP

a) instrukcje 8zł/szt

b) procedury 22zł/szt

c) wzorcowy plan Haccp 300zł

d) audit wewnętrzny 180zł

e) materiały szkoleniowe 120zł

f) komplet dokumentacji 550zł

g) pełny pakiet "Sklep Spożywczy" 100 - 450zł

h) pełny pakiet "Magazyn" 750zł

i) pakiet "Szkolenia pracowników" 250 zł

j) procedura "Paczkowanie towarów" 150 zł  

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl