Ocena ergonomiczna

Każdy pracownik związany ze służbą bhp zobowiązany jest do udzielenia pomocy pracodawcy w zakresie właściwego przygotowania stanowiska pracy, które musi spełniać wymogi ergonomii. Koniecznością jest zatem znajomość kryteriów ergonomicznych oraz prawidłowo dokonana ocena ergonomiczna. By zapoznać się ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami, pomocne mogą okazać się warsztaty skierowane przede wszystkim do pracowników służby bhp czy kadry kierowniczej. Ich organizacją zajmuje się Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

Celem warsztatów jest zdobycie niezbędnej wiedzy do prawidłowej oceny ergonomicznej. Wykładowcy w sposób przystępny przekazują informacje dotyczące ergonomii oraz możliwości wyeliminowania obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, które mogą pojawiać się podczas wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia. Uczestnicy warsztatów zyskują wiedzę związaną z ergonomią stanowiska pracy, przyczyn powstawania oraz sposobów zwalczania dolegliwości układy mięśniowo-szkieletowego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl