https://www.high-endrolex.com/49

Ocena ergonomiczna - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON
KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Ocena ergonomiczna

Każdy pracownik związany ze służbą bhp zobowiązany jest do udzielenia pomocy pracodawcy w zakresie właściwego przygotowania stanowiska pracy, które musi spełniać wymogi ergonomii. Koniecznością jest zatem znajomość kryteriów ergonomicznych oraz prawidłowo dokonana ocena ergonomiczna. By zapoznać się ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami, pomocne mogą okazać się warsztaty skierowane przede wszystkim do pracowników służby bhp czy kadry kierowniczej. Ich organizacją zajmuje się Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

Celem warsztatów jest zdobycie niezbędnej wiedzy do prawidłowej oceny ergonomicznej. Wykładowcy w sposób przystępny przekazują informacje dotyczące ergonomii oraz możliwości wyeliminowania obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, które mogą pojawiać się podczas wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia. Uczestnicy warsztatów zyskują wiedzę związaną z ergonomią stanowiska pracy, przyczyn powstawania oraz sposobów zwalczania dolegliwości układy mięśniowo-szkieletowego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl