https://www.high-endrolex.com/49

Opracowywanie instrukcji / procedur - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON

Opracowywanie instrukcji / procedur

Każde przedsiębiorstwo powinno mieć na celu dążenie do osiągnięcia zgodności własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach obowiązujących w polskim prawie. Wdrażanie norm wiąże się z koniecznością tworzenia dokumentów opisujących elementy systemu oraz jego wyniki, a co za tym idzie - obowiązek obejmujący opracowywanie instrukcji / procedur. W jej treści powinien zostać określony cel, zakres stosowania, dokumenty przywoływane w procedurze, zakres odpowiedzialności. Opracowywanie instrukcji / procedur powinno także uwzględniać jej zatwierdzenie oraz wykaz załączników.

Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON oferuje pomoc w tym zakresie. Dokumenty opisują faktycznie realizowane działania, są zrozumiałe dla wszystkich pracowników, a przede wszystkim odpowiadają wymaganiom zawartym w normie.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl