https://www.high-endrolex.com/49

Kursy - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON
KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kursy

Kursy są szybkim i efektywnym sposobem na zdobycie nowych umiejętności, nowego zawodu czy dodatkowych kwalifikacji. Polecane są osobom, które mają trudności ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie oraz pracownikom, którzy chcą i powinni aktualizować i poszerzać wiedzę oraz uprawnienia zawodowe. Kursami często bywają zainteresowane osoby planujące założyć mikro- i małe przedsiębiorstwa. Szybko zmieniająca się rzeczywistość narzuca nowe wyzwania. Pracownik, który poprzestaje na wiedzy wyniesionej ze szkoły i na umiejętnościach popartych nawet doświadczeniem, może nie sprostać wzrastającym wymaganiom nowoczesnych firm. Kursy zawodowe stwarzają szanse na odnalezienie się na trudnym rynku pracy.

 

Stopa bezrobocia w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ludzie, którzy mają trudność z otrzymaniem pracy w wyuczonym zawodzie, decydują się na kursy zawodowe. Podejmując decyzję o przekwalifikowaniu się, mają bowiem nadzieję na szybsze znalezienie dobrze płatnej pracy.

Kursów zawodowych jest wiele. Nie wszystkie jednak prowadzone są w taki sposób, który zachęca do kontynuowania nauki. Niektóre nie są prowadzone przez specjalistów, co powoduje, że wiedza uzyskana na kursach jest niepełna. Dlatego też, decydując się na ośrodek organizujący zajęcia , należy kierować się nie tylko ceną, ale efektywnością. Jeżeli zależy nam na dobrej pracy, musimy wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, które należy zdobyć podczas trwania kursu.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że czas spędzony na kursie zawodowym nie będzie zmarnowany, warto wybrać sprawdzone i doświadczone ośrodki doskonalenia, takie jak warszawski ERGON. Oferuje on szeroką ofertę kursów w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego, m.in.: wózków jezdniowych podnośnikowych (także specjalizowanych), dźwigów budowlanych, żurawi przenośnych. Szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON przeznaczone są zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl