Kursy

Kursy są szybkim i efektywnym sposobem na zdobycie nowych umiejętności, nowego zawodu czy dodatkowych kwalifikacji. Polecane są osobom, które mają trudności ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie oraz pracownikom, którzy chcą i powinni aktualizować i poszerzać wiedzę oraz uprawnienia zawodowe. Kursami często bywają zainteresowane osoby planujące założyć mikro- i małe przedsiębiorstwa. Szybko zmieniająca się rzeczywistość narzuca nowe wyzwania. Pracownik, który poprzestaje na wiedzy wyniesionej ze szkoły i na umiejętnościach popartych nawet doświadczeniem, może nie sprostać wzrastającym wymaganiom nowoczesnych firm. Kursy zawodowe stwarzają szanse na odnalezienie się na trudnym rynku pracy.

 

Stopa bezrobocia w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ludzie, którzy mają trudność z otrzymaniem pracy w wyuczonym zawodzie, decydują się na kursy zawodowe. Podejmując decyzję o przekwalifikowaniu się, mają bowiem nadzieję na szybsze znalezienie dobrze płatnej pracy.

Kursów zawodowych jest wiele. Nie wszystkie jednak prowadzone są w taki sposób, który zachęca do kontynuowania nauki. Niektóre nie są prowadzone przez specjalistów, co powoduje, że wiedza uzyskana na kursach jest niepełna. Dlatego też, decydując się na ośrodek organizujący zajęcia , należy kierować się nie tylko ceną, ale efektywnością. Jeżeli zależy nam na dobrej pracy, musimy wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, które należy zdobyć podczas trwania kursu.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że czas spędzony na kursie zawodowym nie będzie zmarnowany, warto wybrać sprawdzone i doświadczone ośrodki doskonalenia, takie jak warszawski ERGON. Oferuje on szeroką ofertę kursów w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego, m.in.: wózków jezdniowych podnośnikowych (także specjalizowanych), dźwigów budowlanych, żurawi przenośnych. Szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON przeznaczone są zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl