Dźwigi budowlane z obsługą

Uprawnienia na dźwigi budowlane z obsługą wiążą się z ukończeniem stosownego kursu, organizowanego przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje otrzymają pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne konieczne do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego UDT. Kursy prowadzone są przez grupę wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom niezbędnych informacji z zakresu przepisów dozoru technicznego, budowy, obsługi oraz konserwacji dźwigów budowlanych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Obejmuje sprawdzenie teoretycznych i praktycznych umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane rzez UDT dotyczące uprawnień na dźwigi budowlane z obsługą, które zachowują swoją ważność bezterminowo na terenie kraju, jak i za granicą.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl