KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Dźwigi budowlane z obsługą

Uprawnienia na dźwigi budowlane z obsługą wiążą się z ukończeniem stosownego kursu, organizowanego przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje otrzymają pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne konieczne do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego UDT. Kursy prowadzone są przez grupę wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom niezbędnych informacji z zakresu przepisów dozoru technicznego, budowy, obsługi oraz konserwacji dźwigów budowlanych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Obejmuje sprawdzenie teoretycznych i praktycznych umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane rzez UDT dotyczące uprawnień na dźwigi budowlane z obsługą, które zachowują swoją ważność bezterminowo na terenie kraju, jak i za granicą.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl