KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Konserwacja urządzeń UDT – kurs zakończony egzaminem państwowym

Urządzenia transportu bliskiego: wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome mogą być naprawiane tylko przez konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami

Ważne przez 5 lat zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego to dokument wymagany w pracy konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Do tej kategorii należą między innymi podnośniki i inne rodzaje podestów ruchomych, żurawie, suwnice czy wózki widłowe. Zapraszamy na kursy, w trakcie których przekazujemy podstawy wiedzy niezbędnej do zaliczenia egzaminu państwowego i podjęcia pracy w zawodzie konserwatora. Kursy konserwacji urządzeń UDT są prowadzone w formule otwartej – dla wszystkich uczestników, także początkujących oraz zamkniętej - organizowane na życzenie pracodawcy dla pracowników firm.

Konserwator urządzeń UDT – kurs: dla kogo jest przeznaczony

W kursie dla konserwatorów wybranych urządzeń UDT mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji w zawodzie. Od uczestników wymagamy spełnienia następujących wymagań: ukończenia 18 lat, posiadania wykształcenia minimum podstawowego oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku konserwatora. W przypadku niektórych urządzeń podczas zajęć może być potrzebna wiedza z zakresu elektrotechniki lub innych dziedzin (szczegóły w opisach poszczególnych kursów).

Program kursu “Konserwator urządzeń UDT”

Program zajęć dla konserwatorów składa się z następujących zagadnień:

  1. Zagadnienia teoretyczne: przepisy i regulacje prawne związane z konserwacją urządzeń transportu bliskiego.
  2. Informacje na temat urządzeń, których dotyczy kurs: budowa, rodzaje, sposób działania itp.
  3. Obowiązki konserwatora urządzeń transportu bliskiego.
  4. Metody usuwania często występujących usterek.
  5. Część mechaniczna, elektryczna, hydrauliczna.
  6. Stosowanie zasad BHP obowiązujących podczas konserwacji urządzeń UDT.
  7. Prowadzenie dokumentacji technicznej.
  8. Korzystanie z instrukcji obsługi.
  9. Metody zapewniania sprawności technicznej urządzeń

Zajęcia praktyczne dla uczestników kursu

Każdemu kursantowi przysługuje możliwość udziału w określonej liczbie godzin zajęć praktycznych. Czas potrzebny na naukę jest ustalany wspólnie z instruktorem i zależy od potrzeb i doświadczenia kursanta. Podczas zajęć praktycznych zapewniamy dostęp do sprzętu i środków ochronnych.

Egzamin w cenie kursu

Urządzenia transportu bliskiego: wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome mogą być naprawiane tylko przez konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami

Integralną częścią zajęć jest przeprowadzany po ich zakończeniu egzamin. Organizatorem egzaminu jest Urząd Dozoru Technicznego (w Warszawie lub w oddziale w mieście, w którym odbywa się kurs). Wszyscy zainteresowani uczestnicy po zapisaniu się na szkolenie są przez nas zapisywani na egzamin, w związku z czym nie są z ich strony wymagane żadne dodatkowe formalności. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu oraz sprawdzianu praktycznego.

Informacje o szkoleniu z konserwacji urządzeń UDT

Szkolenia są prowadzone w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba naszego ośrodka, a także w oddziałach w największych miastach Polski. Zapisy na szkolenia przyjmujemy przez naszą stronę http://platformaedukacji.pl/ - tam również można dokonać płatności za szkolenie oraz znaleźć informacje o aktualnych terminach. Pracodawcy, którzy chcą przygotować swoich pracowników do pracy konserwatora, mogą zlecić nam przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl