Prawna ochrona pracy

Każdy pracownik powinien mieć świadomość swoich obowiązków i praw w miejscu zatrudnienia. W gestii pracodawcy leży więc, by w odpowiedni sposób poinstruować swoich podwładnych w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się szkolenia obejmujące prawną ochronę pracy.

Szkolenia oferowane są przez doświadczonych wykładowców z Ośrodka Doskonalenia Kadr - ERGON, którzy w nowoczesny sposób przekazują pełną i przydatną wiedzę dotyczącą obowiązków spoczywających na pracodawcach i pracownikach, zagadnień, prawnej ochrony pracy kobiet i młodocianych, osób niepełnosprawnych. Program szkoleń obejmuje wszystkie nowe uregulowania związane z dostosowaniem prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej.

Prawna ochrona pracy i szkolenia oferowane przez Zakład Doradztwa Bezpieczeństwa Pracy ERGON prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, którzy w sposób kompleksowy, z zastosowaniem nowoczesnych metod aktywizujących przekazują wiedzę uczestnikom.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl