SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału
w szkoleniu okresowym BHP dla pracowników Służby BHP
oraz pracodawców i osob kierujących pracownikami.

Szkolenie organizowane jest w formie seminarium:

Koszt szkolenia 250,00 zł - 500,00 zł

/ opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników/

Termin: 25 kwietnia 2014 r.


Formularz zgłoszeniowy pobierz:

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 14).

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Program szkolenia - seminarium BHP
Aspekty prawne poprawnego zarządzania organizacją w świetle wymagań prawa pracy i przepisów wykonawczych.
Wymagania organizacyjno - techniczne w sferze BHP na stanowiskach pracy.
Nowe zalecenia w zakresie BHP i PPoż. oraz procedury kontroli PIP w 2012 r. według nowych przepisów.
Wypadki przy pracy – profilaktyka
Ergonomia pracy – Dyrektywy UE
Podsumowanie: pytania, odpowiedzi w zakresie prowadzonego seminarium

Zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, szkolenie odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Warszawie ul. Warszawska 58c lokla 47 – I piętro Galeria – GawraZapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl