Obsługa BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek poinstruowania swoich podwładnych o konieczności zachowania bezpieczeństwa i higieny w miejscu zatrudnienia. Poinformowanie pracowników przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy.

Wielu pracodawców nie posiada jednak odpowiedniego zespołu pracowniczego, który mógłby zająć się pełną obsługą bhp w firmie. Dobrym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z oferty firm zewnętrznych, które w ramach umowy outsourcingu zajmą się pełną obsługą związaną z zagadnieniami bezpieczeństwa i higiena pracy.

Obsługa bhp może obejmować zarówno prowadzenie szkoleń bhp (wstępnych, okresowych, instruktaż), jak i opracowywanie dokumentacji powypadkowej w miejscu pracy, okresowych przeglądów stanu bhp, opracowywanie oceny ryzyka zawodowego. Obsługa bhp może także obejmować przeprowadzanie okresowych kontroli przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscy pracy.

Gdzie szukać takiej pomocy? Najlepiej zgłosić się do zakładów, które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi bhp. Wszystkie wymagania spełnia Zakład Doradztwa Bezpieczeństwa Pracy - Ergon z siedzibą w Warszawie.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl