KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Podnośniki koszowe dla operatorów

Zwyżki (podesty koszowe) wykorzystuje się w pracach budowlanych, montażowych, a nawet w straży pożarnej

To szkolenie, na którym przyszli operatorzy zwyżek uczą się bezpiecznej obsługi, przepisów związanych z dozorem technicznym, poznają budowę urządzeń i uczą się odpowiednio dobierać rodzaj sprzętu do wykonywanego zadania. W ramach zajęć kursanci podchodzą do egzaminu przed komisją UDT, którego zaliczenie daje uprawnienia umożliwiające pracę w zawodzie.

Podnośnik koszowy (zwyżka): budowa, działanie, zastosowanie

Podnośniki (zwane również zwyżkami czy podestami koszowymi) to urządzenia transportu bliskiego, wykorzystywane do transportu osób, materiałów, narzędzi w pionie, na miejsce wykonywania prac wysokościowych. Według kategoryzacji UDT są one zaliczane do podestów ruchomych przejezdnych, a w ramach tej kategorii – do podestów ruchomych samojezdnych. Oznacza to, że mogą poruszać się samodzielnie, ponieważ platforma z wysięgnikiem są umieszczone na przyczepie samochodu ciężarowego.

Zwyżka jest wyposażona w kosz lub platformę umieszczoną na hydraulicznym ramieniu. Ramiona w poszczególnych rodzajach podnośników mogą mieć różne mechanizmy działania: teleskopowy, nożycowy, przegubowy. Podnośniki koszowe mają napęd elektryczny lub spalinowy. W zależności od rodzaju napędu mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz.

Wybierając podnośnik do pracy, należy zwrócić uwagę na takie parametry jak: maksymalny udźwig / dopuszczalna liczba osób na platformie, wysokość robocza platformy, wymiary i waga urządzenia, minimalna odległość od ściany podczas pracy, zasięg boczny.

Podesty ruchome samojezdne wykorzystuje się do prac remontowych i konserwacyjnych instalacji, budynków, oświetlenia, prac montażowych, na placach budowy, do pielęgnacji zieleni, mycia elementów elewacji, np. okien, montażu banerów, billboardów i innych reklam wielkoformatowych. Specjalistyczne podnośniki służą także jako samochody straży pożarnej.

Wymagane uprawnienia do obsługi podnośników koszowych

Podnośniki koszowe są wyposażone w platformę służącą do transportu pionowego osób i towarów

Aby móc wykonywać podnośnikiem wymienione prace, należy posiadać przyznawane przez UDT uprawnienia na zwyżki. Kandydaci na operatorów muszą zaliczyć egzamin, który ma formę testu wiedzy z pytaniami zamkniętymi oraz zadań praktycznych z wykorzystaniem urządzenia. Uprawnienia UDT są wydawane na 10 lat, po tym czasie należy je odnowić. Do egzaminu można podejść przed komisją UDT w Warszawie lub w jednym z oddziałów w miastach wojewódzkich. Egzamin jest płatny, ale w przypadku kursów UDT w naszym Ośrodku jego koszt jest zawarty w cenie zajęć.

Kurs na podnośnik koszowy - szczegóły

Kurs operatora podestów ruchomych - zwyżek ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu teoretycznego i praktycznego w UDT, ale przede wszystkim – do późniejszej pracy. Zajęcia teoretyczne, w trakcie których kursanci uczą się budowy poszczególnych części podnośników, przepisów związanych z eksploatacją i dozorem technicznym, przeprowadzania prób i badań i innych potrzebnych zagadnień, mogą mieć formę stacjonarną lub online. Wszyscy uczestnicy biorą również udział w zajęciach praktycznych, na których uczą się przygotowania do pracy, obsługi, zasad bezpieczeństwa.
Informacje praktyczne:

  • Miejsce zajęć: organizujemy kursy na podnośnik koszowy w Warszawie, Krakowie, Katowicach, na życzenie klientów biznesowych - także w innych miastach (szkolenia dla pracowników)
  • Czas trwania: zależnie od stopnia zaawansowania grupy, w przypadku osób z doświadczeniem w pracy ze zwyżkami kurs może trwać nawet kilka godzin, osoby początkujące uczestniczą w zajęciach w pełnym wymiarze godzin - około 35
  • Zapisy: przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie i mailowo, a także za pośrednictwem naszej strony platformaedukacji.pl
  • Wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl