KURS HAKOWEGO - SYGNALISTY

Organizujemy szkolenia dla osób starających się o pracę oraz zatrudnionych na stanowisku Hakowy Sygnalista (Hakowego Sygnalisty). Odbycie kursu pozwoli zwiększyć umiejętności zawodowe i kompetencje oraz zyskać cenną wiedzę, niezbędną w pracy z zawiesiami. Szkolenia są przeprowadzane przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

Cele szkolenia na hakowego:

Słuchacze zapoznają się z cechami charakterystycznymi dla sprzętów takich jak wciągarki i wciągniki oraz ich klasyfikacją. Zyskują widzę na temat warunków eksploatacji tych urządzeń, specyfiki wymogów związanych z transportem wewnętrznym, podczas montażu, remontu, prac budowlanych oraz przemieszczania towarów w obrębie magazynów, na placach składowych z wykorzystaniem dźwigów wyposażonych w haki. W ten sposób uczestnicy zwiększają swoje kwalifikacje w związku ze stosowaniem zawiesi transportowych (hakowych).

Kurs składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Program szkolenia:

  1. Ogólne wiadomości
  2. Charakterystyka zawiesi
  3. Elementy zawiesi
  4. Zawiesia specjalnego przeznaczenia
  5. Eksploatacja zawiesi
  6. Zajęcia praktyczne

Organizacja i czas trwania kursu:

Całe szkolenie hakowy (część teoretyczna i praktyczna) trwa 10 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzane w ciągu jednego dnia. Jego zakończenie stanowi egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu (na podstawie wzoru MEN).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl