Doradztwo prawne

Trudno odnaleźć się w przepisach prawnych bez posiadania odpowiednich kwalifikacji. Dlatego firma ERGON oferuje doradztwo prawne. Specjaliści służą pomocą z zakresu prawnej ochrony pracy. Pomoc obejmuje między innymi: interpretację przepisów obowiązujących pracodawcę i pracowników oraz doradztwem prawnym związanym ze sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskiwania należnych odszkodowań.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl