Dźwigi towarowe z obsługą

Osoby zainteresowanie uzupełnieniem swoich kwalifikacji o uprawnienia na dźwigi towarowe z obsługą powinny skorzystać z możliwości odbycia odpowiedniego szkolenia, którego organizacją zajmuje się ERGON. Ośrodek Doskonalenia Kadr z Warszawy zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, którzy w sposób interesujący prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu z zakresu uprawnień na dźwigi towarowe z obsługą daje teoretyczne przygotowanie związane z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: przepisów o dozorze technicznym, budowie, obsłudze i konserwacji urządzeń, przepisów bhp. Program szkoleń zakłada także zajęcia praktyczne.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl