KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Podesty ruchome – kurs obsługi podestów typu “pająki”

Podesty typu “pająk” - rodzaj podestów przewoźnych, łatwych w transporcie i obsłudze

Szkolenie z obsługi podestów przewoźnych przygotowuje kandydatów do egzaminu zdawanego przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego. W ramach kursu przekazujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat budowy tych urządzeń, zasad bezpiecznej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi UDT. Dzięki rzetelnemu przygotowaniu do egzaminu nasi kursanci mogą szybko uzyskać uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na terenie całej Polski.

Kurs na podesty ruchome przewoźne - szczegóły

Szkolenie odbywa się w formie wykładów (dostępnych także online, na naszej platformie edukacyjnej). Liczba godzin oraz zakres przekazywanej wiedzy może być różny dla różnych grup. Prowadzimy zajęcia dla początkujących oraz dla osób bardziej zaawansowanych, a potrzeby szkoleniowe uczestników określamy już na początku, w momencie rejestracji na szkolenie. Dzięki temu kursant zdobywa wiedzę tylko w tym zakresie, jaki jest mu potrzebny.

Posiadamy własną bazę techniczną, dzięki czemu uczestnik kursu operatora podestów ruchomych może bezpośrednio zapoznać się z urządzeniem i nauczyć się jego obsługi w zakresie wymaganym na praktycznej części egzaminu państwowego.

Organizujemy szkolenia otwarte w wybranych terminach, w siedzibie Ośrodka w Warszawie oraz w oddziałach w innych miastach. Na życzenie pracodawców możemy również zorganizować szkolenie zamknięte dla przyszłych operatorów podestów przewoźnych. Termin, lokalizacja oraz program kursu dostosowujemy wówczas do potrzeb klienta.

Zdobywanie uprawnień UDT do obsługi “pająków”

Podesty przewoźne, zwane “pająkami”, wykorzystuje się na budowach, przy remontach, naprawach, przycinaniu gałęzi itp.

Zgodnie z przepisami, podesty typu “pająk” są jednym z rodzajów urządzeń objętych dozorem technicznym. Oznacza to między innymi to, że do ich obsługi konieczne jest posiadanie potwierdzonych przez UDT kwalifikacji zawodowych. Zdobywa się je zaliczając egzamin teoretyczny i praktyczny przed uprawnionymi inspektorami z ramienia Urzędu.

Aby usprawnić ten proces i przyspieszyć uzyskiwanie uprawnień przez kursantów, pośredniczymy w organizacji egzaminów, współpracując w tym zakresie z UDT. Szkolenia są organizowane w takich terminach, by egzamin odbywał się w jak najkrótszym czasie po ich zakończeniu.

Kurs na podest przewoźny (pająk) a możliwości zatrudnienia

Podnośniki tego typu są szeroko wykorzystywane w branży budowlanej, remontowej i innych. Dzięki temu, że nie mają własnego napędu umożliwiającego przemieszczanie na duże odległości, a ich transport odbywa się na przyczepach samochodowych, można je łatwo przestawiać z miejsca na miejsce, a ich rozmiary są stosunkowo niewielkie. Łatwo dostać się za ich pomocą w miejsca, w które podnośnik koszowy czy inny rodzaj podestu nie miałby szansy dotrzeć. Ich niewielka waga pozwala na pracę w pomieszczeniach (np. przy malowaniu ścian i sufitów, pracach konserwacyjnych), a także w terenie z podłożem o ograniczonej nośności.

Posiadając uprawnienia UDT do obsługi podestów przewoźnych, można podejmować zatrudnienie między innymi w firmach budowlanych, zajmujących się malowaniem, ocieplaniem budynków, pracami remontowymi i konserwacyjnymi, naprawą oświetlenia, pielęgnacją terenów zielonych, odśnieżaniem dachów czy montażem reklam wielkoformatowych.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl