KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs na podesty ruchome wiszące z egzaminem na uprawnienia

Podesty ruchome wiszące to urządzenia zaliczane przez UDT do kategorii II P

Podesty wiszące to urządzenia transportu bliskiego, które umożliwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc na elewacjach podczas budów i remontów. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń objętych dozorem technicznym, ich obsługa wymaga posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Uprawnienia te zdobywa się na drodze egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Oferowany przez nas kurs operatora podestów ruchomych wiszących ma na celu przygotowanie uczestników do tego egzaminu. Nasi doświadczeni instruktorzy w przystępny sposób przekazują wiedzę na temat obsługi urządzeń, bezpiecznej eksploatacji, przygotowania do pracy, postępowania w razie awarii, a także obowiązujących przepisów dozoru technicznego. Nasi kursanci mają także okazję przećwiczyć obsługę w praktyce, z wykorzystaniem sprzętu z bazy Ośrodka.

Podest ruchomy wiszący: budowa, zastosowania

Podest ruchomy wiszący może zastąpić rusztowanie podczas prac na elewacji budynku

Tego typu podesty są zaliczane przez UDT do kategorii II P. Ich charakterystycznym elementem jest stosunkowo duża platforma robocza przymocowana linami do mechanizmu nośnego, umieszczonego na dachu budynku. Podesty wiszące są obsługiwane przez operatora za pomocą układu sterowania.

Ich montaż podczas budowy czy remontu budynku ułatwia dostęp do wszystkich, także trudno dostępnych, miejsc na elewacji. Takie rozwiązanie jest traktowane jako bardziej ekonomiczne i szybsze niż montaż rusztowania.

Przykładowe zastosowania:
  • Czyszczenie i stałe prace konserwacyjne budynków
  • Malowanie, ocieplanie elewacji
  • Prace na konstrukcjach typu maszty, kominy, mosty, wiadukty
  • Montaż urządzeń na elewacjach budynków
  • Prace montażowe, konserwacyjne, remontowe na platformach wiertniczych

Uprawnienia na podesty ruchome wiszące

Otrzymanie uprawnień UDT wiąże się z koniecznością podejścia do egzaminu przed komisją. Kandydaci na operatorów mają do przejścia test z pytaniami zamkniętymi, a następnie odbywają rozmowę z egzaminatorem przy urządzeniu.

Dzięki współpracy z UDT szkolenia w naszym Ośrodku są zakończone egzaminem organizowanym bezpośrednio dla kursantów, w dogodnych dla nich terminach. Cena kursu UDT zawiera koszt egzaminu (jedno podejście w cenie kursu).

Wystawione przez UDT uprawnienia obowiązują przez 10 lat. Są dokumentem ważnym na terenie całej Polski, wymaganym do podjęcia pracy w zawodzie operatora.

Podesty ruchome – kurs: szczegóły

Dla kogo przeznaczone są zajęcia

W szkoleniach mogą brać udział osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat), mające wykształcenie co najmniej podstawowe, z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Nie jest wymagane doświadczenie w obsłudze podestów ruchomych czy zwyżek. Tworzymy grupy dla osób początkujących, jak i tych, które pracowały już z tego typu urządzeniami. W takich przypadkach grupy mogą różnić się od siebie czasem trwania zajęć.

Osoby bez umiejętności obsługi urządzeń transportu bliskiego mogą wziąć udział także w innych naszych szkoleniach, w tym na podesty ruchome przejezdne (i wolnobieżne), podesty ruchome samojezdne i inne.

Terminy, lokalizacja, zapisy

Zajęcia odbywają się w Warszawie lub w jednym z naszych oddziałów: w Krakowie lub Katowicach. Na życzenie właścicieli firm możemy także zorganizować szkolenia dla pracowników, we wskazanej przez klienta lokalizacji.

Terminy publikowane są na naszej stronie, a także na stronie www.platformaedukacji.pl. Również na tej stronie można dokonać rejestracji oraz płatności. W przypadku kursów na podesty ruchome cena może różnić się w zależności od terminu oraz grupy.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl