Ochrona środowiska

Unia Europejska nakłada na przedsiębiorstwa konieczność dostosowania swojej działalności do obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska. Na firmy nałożony został obowiązek posiadania zezwoleń oraz uiszczanie opłat odpowiedniej wysokości. Samodzielna orientacja w przepisach związanych z ochroną środowiska jest dla wielu przedsiębiorców sprawia wiele trudności, szczególnie gdy pracownicy nie posiadają specjalistycznej wiedzy.

Firma ERGON oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie - ochrona środowiska. Specjaliści służą pomocą w uzyskaniu koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych, a także sporządzają raporty i sprawozdania konieczne do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim czy rozliczają opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z porad środowiskowych w ramach bieżącej działalności zakładu bądź porad dotyczących nowych projektów inwestycyjnych. ERGON pozwoli każdej firmie odnaleźć się w gąszczu zawiłych przepisów związanych z ochroną środowiska, bez konieczności uchylania się od obowiązków prawnych lub formalnych wobec Prawa Ochrony Środowiska.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl