KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Uprawnienia wysokościowe

Zainteresowanie pracownikami posiadającymi uprawnienia wysokościowe jest bardzo wysokie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Prowadzony przez nas kurs wysokościowy przekazuje uczestnikom kompleksową wiedzę, która dotyczy prowadzenia prac na wysokości i przygotowuje do uzyskania uprawnień wysokościowych. W naszym Ośrodku zapewniamy uczestnikom kursów obsługę na najwyższym poziomie oraz w przystępnych cenach.

Cel kursu – szkolenia

Dzięki kursowi możliwe jest uzyskanie uprawnienia do pracy na wysokości. Przekazuje on uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz ćwiczy umiejętności prac alpinistycznych z wykorzystaniem specjalnego sprzętu. Szkolenia obejmują dostęp linowy lub dostęp budowlany.

Po zakończeniu kursu wysokościowego uczestnik dysponuje wiedzą w poniższym zakresie:

 • znajomość zasada wyboru, używania oraz kontroli sprzętu do prac wysokościowych
 • praktyczna umiejętność prowadzenia prac na wysokości
 • znajomość zagrożeń podczas prac wysokościowych
 • znajomość technik ratowniczych
 • znajomość zasad BHP

Rodzaje uprawnień

Organizowany przez nasz Ośrodek kurs alpinistyczny pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy na wysokości poprzez otrzymanie zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186). Okres ważności kursu to 3 lata.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie będące świadectwem uzyskanych uprawnień do pracy na wysokości.

Koszt kursu

Cennik w naszym ośrodku zależny jest od liczby osób biorących udział w zajęciach. W przypadku większych grup proponujemy atrakcyjne rabaty. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zaprezentowanym na naszej stronie internetowej. Zajęcia prowadzone są w siedzibie ODK ERGON w mieście Warszawa i w oddziałach regionalnych. Kursy wysokościowe są także organizowane jako zamknięte. Wówczas mogą Państwo samodzielnie określić czas i miejsce zajęć.

Wymagania wobec kandydata:

 • co najmniej 18 lat
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie

Program szkolenia:

 • wymogi BHP i wymogi prawne dla prac na wysokości
 • charakterystyka prac na wysokości
 • zasady wyboru, używania oraz kontroli sprzętu
 • zasady asekuracji indywidualnej i zbiorowej
 • zagrożenia przy prowadzeniu prac na wysokości
 • techniki ratownicze
 • przepisy BHP
 • zajęcia praktyczne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).

Przydatne informacje

Prace wysokościowe, które mogą być wykonywane po uzyskaniu uprawnień, to między innymi: prace montażowe jak montaż reklam, malowanie elewacji i malowanie dachów, naprawa dachów, wycinanie drzew i ich przycinanie, odśnieżanie dachów, mycie okien na wysokości.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl