KursySpawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTUprawnienia na zwyżki nożycowe
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Konserwacja urządzeń UDT
Podesty ruchome masztowe
Wyciągi towarowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Uprawnienia wysokościowe

Zainteresowanie pracownikami posiadającymi uprawnienia wysokościowe jest bardzo wysokie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Prowadzony przez nas kurs wysokościowy przekazuje uczestnikom kompleksową wiedzę, która dotyczy prowadzenia prac na wysokości i przygotowuje do uzyskania uprawnień wysokościowych. W naszym Ośrodku zapewniamy uczestnikom kursów obsługę na najwyższym poziomie oraz w przystępnych cenach.

Cel kursu – szkolenia

Dzięki kursowi możliwe jest uzyskanie uprawnienia do pracy na wysokości. Przekazuje on uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz ćwiczy umiejętności prac alpinistycznych z wykorzystaniem specjalnego sprzętu. Szkolenia obejmują dostęp linowy lub dostęp budowlany.

Po zakończeniu kursu wysokościowego uczestnik dysponuje wiedzą w poniższym zakresie:

 • znajomość zasada wyboru, używania oraz kontroli sprzętu do prac wysokościowych
 • praktyczna umiejętność prowadzenia prac na wysokości
 • znajomość zagrożeń podczas prac wysokościowych
 • znajomość technik ratowniczych
 • znajomość zasad BHP

Rodzaje uprawnień

Organizowany przez nasz Ośrodek kurs alpinistyczny pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy na wysokości poprzez otrzymanie zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186). Okres ważności kursu to 3 lata.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie będące świadectwem uzyskanych uprawnień do pracy na wysokości.

Koszt kursu

Cennik w naszym ośrodku zależny jest od liczby osób biorących udział w zajęciach. W przypadku większych grup proponujemy atrakcyjne rabaty. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zaprezentowanym na naszej stronie internetowej. Zajęcia prowadzone są w siedzibie ODK ERGON w mieście Warszawa i w oddziałach regionalnych. Kursy wysokościowe są także organizowane jako zamknięte. Wówczas mogą Państwo samodzielnie określić czas i miejsce zajęć.

Wymagania wobec kandydata:

 • co najmniej 18 lat
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie

Program szkolenia:

 • wymogi BHP i wymogi prawne dla prac na wysokości
 • charakterystyka prac na wysokości
 • zasady wyboru, używania oraz kontroli sprzętu
 • zasady asekuracji indywidualnej i zbiorowej
 • zagrożenia przy prowadzeniu prac na wysokości
 • techniki ratownicze
 • przepisy BHP
 • zajęcia praktyczne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).

Przydatne informacje

Prace wysokościowe, które mogą być wykonywane po uzyskaniu uprawnień, to między innymi: prace montażowe jak montaż reklam, malowanie elewacji i malowanie dachów, naprawa dachów, wycinanie drzew i ich przycinanie, odśnieżanie dachów, mycie okien na wysokości.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl