Postępowania powypadkowe

Zapewnienie przez pracodawcę bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia jest koniecznością. Mimo zachowania wszelkich środków ostrożności wypadki przy pracy się zdarzają. Wówczas zachodzi obowiązek przeprowadzenia odpowiednich procedur powypadkowych. Pracownicy mają obowiązek zostać poinstruowani na temat wypadków przy pracy i prawidłowego postępowania w związku z zaistniałą sytuacją. Umożliwić to mogą warsztaty z postępowania powypadkowego organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

Celem warsztatów jest uświadomienie pracodawców i pracowników o swoich obowiązkach wynikających z przepisów oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych z postępowaniem powypadkowym obejmujące: ustalenie okoliczności przyczyn wypadku, zabranie informacji od osób poszkodowanych, sporządzenie protokołu z miejsca wypadku. Dzięki warsztatom z postępowania powypadkowego uczestnicy w przystępny sposób zdobywają niezbędną wiedzę, którą powinni posiadać nie tylko pracownicy służby bhp, ale także wybrani przedstawiciele pracownika wchodzący w skład zespołu powypadkowego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl