KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Postępowania powypadkowe

Zapewnienie przez pracodawcę bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia jest koniecznością. Mimo zachowania wszelkich środków ostrożności wypadki przy pracy się zdarzają. Wówczas zachodzi obowiązek przeprowadzenia odpowiednich procedur powypadkowych. Pracownicy mają obowiązek zostać poinstruowani na temat wypadków przy pracy i prawidłowego postępowania w związku z zaistniałą sytuacją. Umożliwić to mogą warsztaty z postępowania powypadkowego organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON.

Celem warsztatów jest uświadomienie pracodawców i pracowników o swoich obowiązkach wynikających z przepisów oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych z postępowaniem powypadkowym obejmujące: ustalenie okoliczności przyczyn wypadku, zabranie informacji od osób poszkodowanych, sporządzenie protokołu z miejsca wypadku. Dzięki warsztatom z postępowania powypadkowego uczestnicy w przystępny sposób zdobywają niezbędną wiedzę, którą powinni posiadać nie tylko pracownicy służby bhp, ale także wybrani przedstawiciele pracownika wchodzący w skład zespołu powypadkowego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl