https://www.high-endrolex.com/49

Wypadki - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON

Wypadki

Do ryzyka zawodowego należą wypadki w miejscu pracy. Ich definicja regulowana jest przez art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadki w miejscu pracy związane mogą być z wykonywaniem przez pracownika codziennych czynności (poleceń pracodawcy), bądź gdy pracownik pozostaje do dyspozycji przełożonych w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania pracy wynikającego z zatrudnienia.

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, na pracodawcę nałożony jest obowiązek zgłoszenia wypadku oraz zabezpieczenie miejsca wypadku. Koniecznością jest również sporządzenie dokumentacji przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Jeżeli pracodawcy zależy na tym, by procedura powypadkowa była zgodna z istniejącymi przepisami, może skorzystać z doradztwa w zakresie wypadków. Takie usługi oferuje wiele firm, w tym Zakład Doradztwa Bezpieczeństwa Pracy - ERGON. Dzięki specjalistom w dziedzinie doradztwa z zakresu bhp, każdy pracodawca i pracownik uzupełni wiedzę związaną z ewentualnymi wypadkami i postępowaniem powypadkowym.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl