Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych

Szkolenie organizowane jest w formie seminarium:
Koszt szkolenia 120,00 zł - 200,00 zł
opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników

Zajęcia prowadzone przez uprawnionych ekspertów z dziedziny BHP i Ppoż., szkolenia otwarte organizowane są w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Warszawie ul. Warszawska 58c lokal 47 – I piętro

Szkolenia otwarte są organizowane codziennie oraz wg potrzeb w formie zamkniętej u Klienta w dogodnym terminie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Program szkolenia - seminarium BHP:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP;
   • odpowiedzialności pracowników, inżynieryjno – technicznych, związanej z wykonywanym zawodem;
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • systemu oceny zgodności wyrobów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Ocena zagrożeń zawodowych.
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 • Organizacja stanowisk pracy z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi.
 • Zasady postępowania w razie wypadku i zagrożeń.
 • Ochrona przeciwpożarowa.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 14.2. pkt. 3).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl