Żurawie przenośne (HDS)

Uprawnienia na żurawie przenośne (HDS) i stacjonarne, podesty, wózki silnikowe (widłowe) Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Wykłady prowadzoną wysoko wykwalifikowani wykładowcy z długoletnim doświadczeniem zawodowy. Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z informacjami ogólnymi na temat sterowania, konserwacji, zasadami bhp. Podczas szkoleń szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Dzięki temu uczestnicy kursów na uprawnienia na żurawie przenośne (HDS) do bardzo dobrze przygotowani do egzaminu państwowego złożonego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ukończenie kursu organizowanego przez ERGON daje możliwość przystąpienia do do egzaminu państwowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do uzyskania stosownego zaświadczenia wydawanego przez UDT, ważnego bezterminowo na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl