Prawna ochrona pracy

W Polsce prawna ochrona pracy określona została w Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu Pracy. Gwarantuje ona pracownikom prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, a na pracodawców nakładają konieczność spełnienia swoich obowiązków w tym zakresie.

ERGON oferuje doradztwo w zakresie prawnej ochrony pracy. Specjaliści służą pomocą związaną z wyjaśnianiem zawiłości Kodeksu Pracy, doradztwem związanym z wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.

ERGON gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług. Profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem świadczą doradztwo na najwyższym poziomie, biorąc pełną odpowiedzialność za jakość swoich porad.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl