KursySzkolenia SEP, SIMP, PSE, SITPS i inneSzkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTKonserwacja urządzeń UDT
Operator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome masztowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweKurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenia SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji:

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 600,00 zł plus koszt egzaminu 175,00 zł os.


Ośrodek ERGON organizuje szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS i inne i egzaminy do potwierdzenia kwalifikacji dla trzech grup energetycznych. Uczestnicy kursów – pracownicy nadzoru oraz eksploatacji, zyskują wiedzę na temat przepisów i wymagań dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych. Każdy kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty zaświadczające, że posiada kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Otrzymany dokument jest ważny w ciągu 5 lat od momentu jego wystawienia.

Przebieg szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS i innych uzależniony jest od charakteru zatrudnienia osób biorących w nim udział. Uczestnicy zyskują informacje na temat obsługi urządzeń i instalacji cieplnych, gazowych bądź elektrycznych, uwzględniające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy są przeprowadzane przez wykwalifikowanych wykładowców współpracujących z firmą ERGON.

Oferowane przez nasz ośrodek ERGON z miasta Warszawa szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS i inne przygotowują uczestników do zdania egzaminu przed komisjami w całej Polsce – mogą oni wybrać komisję, przed jaką chcą zdawać egzamin.

Aktualnie powstaje także Ministerstwo Energetyki, które zajmować ma się sprawami energii, w tym polityki energetycznej, rynków energii, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii. Ponadto problemami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Prawo energetyczne obliguje, że osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci energetycznych, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje egzaminacyjną zatwierdzoną przez URE. By zapewnić bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzeń oraz ich naprawy czy modernizacji, koniecznością są właśnie powyższe uprawnienia. Można je uzyskać na podstawie odbytego kursu, który potwierdza umiejętności nabyte w tym zakresie.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest najbardziej prestiżową organizacją pozarządową integrując środowisko zawodowe elektryków polskich. Zajmuje się między innymi popularyzacją oraz edukacją w zakresie obsługi urządzeń energetycznych. Potocznie na rynku usług edukacyjnych w celu określenia uprawnień potrzebnych do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych przyjmuję się termin 'uprawnienia SEP'.

Certyfikacja prowadzona jest również przez inne komisje, w tym Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). W całym kraju działa ich kilkaset. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej URE.

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne zostało założone w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich założył w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Zrzesza ono ponad 10 tysięcy inżynierów i techników mechaników we wszystkich specjalnościach, a także przedstawicieli zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, które powstało w 1946 roku, rozwija naukę i technikę w gospodarce żywnościowej. Stowarzyszenia te posiadają także własne komisje egzaminacyjne prowadzące egzaminy na bazie Prawa energetycznego na uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by szkolony mógł być świadomym możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 600,00 zł plus koszt egzaminu 175,00 zł os.


Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej