KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenia z egzaminem SEP, SIMP, PSE, SITPS (i innych Komisji Egzaminacyjnych)

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji:

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 600,00 zł plus koszt egzaminu 175,00 zł os.


Ośrodek ERGON organizuje szkolenia dla trzech grup energetycznych (G1 / G1E, G1D – szkolenie elektryczne, G2, G2E, G2D – szkolenie cieplne, G3, G3E, G3D – szkolenie gazowe).

Proces sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest realizowany na wniosek uczestnika w wybranej Komisji Egzaminacyjnej np. SEP, PSE, SIMP, SITPS oraz innych wg potrzeb oraz dostępności Komisji.

Uczestnicy kursów – pracownicy nadzoru oraz eksploatacji, zyskują wiedzę na temat przepisów i wymagań dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych. Każdy kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty zaświadczające, że posiada kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Otrzymany dokument jest ważny w ciągu 5 lat od momentu jego wystawienia. Przebieg szkolenia z egzaminem przed zewnętrznymi Komisjami Egzaminacyjnymi SEP, PSE, SIMP, SITPS i innych organizacji, jest uzależniony od charakteru zatrudnienia osób biorących w nim udział. Uczestnicy zyskują informacje na temat obsługi urządzeń i instalacji cieplnych, gazowych bądź elektrycznych, uwzględniające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy są przeprowadzane przez wykwalifikowanych wykładowców współpracujących z firmą ERGON.

Oferowane przez nasz ośrodek ERGON z miasta Warszawa szkolenia, przygotowują uczestników do zdania egzaminu przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS i innych organizacji w całej Polsce. Każdy uczestnik ma prawo wyboru jednej z wymienionych instytucji, a w konsekwencji komisji, przed którą chce zdawać egzamin.

Ministerstwo Aktywów Państwowych to urząd administracji, który zajmuje się sprawami energii, w tym polityki energetycznej, rynków energii, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii. Ponadto problemami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Prawo energetyczne obliguje, że osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci energetycznych, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje egzaminacyjną zatwierdzoną przez URE (Urząd Regulacji Energetyki). By zapewnić bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzeń oraz ich naprawy czy modernizacji, koniecznością są właśnie powyższe uprawnienia. Można je uzyskać na podstawie udziału w specjalistycznym kursie oraz zdania egzaminu. Ukończony kurs wraz z zaliczonym egzaminem potwierdzają umiejętności nabyte w określonym zakresie. Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest najbardziej prestiżową organizacją pozarządową integrującą środowisko zawodowe elektryków polskich. Zajmuje się między innymi popularyzacją oraz edukacją w zakresie obsługi urządzeń energetycznych. Potocznie na rynku usług edukacyjnych w celu określenia uprawnień potrzebnych do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych przyjmuję się termin 'uprawnienia SEP'. Nie jest to w pełni właściwe określenie, gdyż należy zaznaczyć, że uprawnienia są wydawane nie tylko przez SEP, ale także przez Komisje Egzaminacyjne powołane przy innych organizacjach.

Certyfikacja prowadzona jest również przez instytucje takie jak: Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). W całym kraju działa ich kilkaset. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej URE.

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne zostało założone w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich założył w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Zrzesza ono ponad 10 tysięcy inżynierów i techników mechaników we wszystkich specjalnościach, a także przedstawicieli zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, które powstało w 1946 roku, rozwija naukę i technikę w gospodarce żywnościowej. Stowarzyszenia te posiadają także własne komisje egzaminacyjne prowadzące egzaminy na bazie Prawa energetycznego na uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by szkolony mógł być świadomym możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących fachowców z zakresu szeroko pojętej energetyki w całej Polsce.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl


Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl