Kontrola Maxi BHP

Regularne przeprowadzanie audytów stanu BHP są niezwykle istotne, bowiem zapobiegają wypadkom i niebezpiecznym sytuacjom w miejscu pracy, mogącym stanowić zagrożenie zdrowia i życia pracowników.

Kontrola Maxi BHP, przeprowadzana przez specjalistów z Ośrodka Doskonalenia Kadr - ERGON, obejmuje szeroki zakres prac związanych z weryfikacją przestrzegania zasad bhp i ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas regularnych wizytacji w zakładach pracy, w ramach kontroli Maxi BHP, specjaliści służą również pomocą i doradztwem w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparciem związanym z wprowadzaniem ewentualnych zmian.

W ramach kontroli Maxi BHP istnieje także możliwość przeprowadzania audytów powypadkowych, a także wykonania sprawozdań z wizyty bądź rocznego raportu audytowego.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl