Integracja

Dla osiągania celów przedsiębiorstwa niezbędna jest integracja zespołu pracowniczego identyfikującego się z firmą. Efektywnych wyników pracy można spodziewać się tylko od ludzi umiejących współpracować ze sobą, sprawnie rozwiązujących konflikty, a także szanujących się i lubiących się nawzajem.  Warto więc poprzez wspólne wyjazdy, szkolenia, eventy, imprezy rekreacyjno-sportowe dążyć do integracji całej integracji całej kadry.

Wyjazdy integracyjne, szkolenia prowadzone na zasadzie outdoor czy olimpiady firmowe to możliwości zacieśniania więzi między pracownikami i poprawy współpracy między nimi. Dzięki poznawaniu i sprawdzaniu współpracowników w sytuacjach nieoficjalnych usprawnia się komunikacja, rodzi się  motywacja do zwiększonego wysiłku, wzrasta zaufanie do kadry zarządzającej. Integracja zespołu przyczynia się też do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego ludziom. Pracownikom i klientom.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl