KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs z dostępu linowego

Od kilku lat zaobserwować możemy wzrost zapotrzebowania na pracowników z dostępem linowym. Specjaliści tacy są niezbędni i na rynku pracy wielce pożądani, bardzo chętnie zatrudniani przez firmy wykonujące typowe jak również często nie typowe zlecenia na wykonanie różnego rodzaju prac na wysokościach leżących w obszarze niemalże każdego aspektu naszego życia codziennego. Robotnicy z dostępem linowym wykorzystywani są do prac, gdzie utrudniony jest bądź niemożliwy dostęp dla zastosowania innych urządzeń umożliwiających wykonanie zadań postawionych przez zleceniodawców, przez co wymagane jest indywidualne i odmienne podejście do każdego przypadku przede wszystkim ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. To właśnie ta różnorodność wykonywanych prac i podejmowanych wyzwań z nimi związanych czyni zawód pracownika alpinisty przemysłowego nie banalnym, interesującym i bardzo ciekawym. Nigdy, bez wątpienia rutynowym!

Niestety nie jest to praca dla każdego. Jest to zajęcie dla osób pełnoletnich (ukończone 18 lat) o szczególnych predyspozycjach psychicznych i fizycznych spełniających wszelkie warunki bezpiecznego przeprowadzania prac na wysokościach. Osoba taka powinna charakteryzować się wysoką sprawnością, kondycją i wytrzymałością fizyczną jak i psychiczną. Powinna znosić doskonale niewygodę związaną z warunkami pracy w poszczególnych zadaniach i wykazywać się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne w przypadku prac w otwartej przestrzeni. Jednocześnie trzeba być zdrowym, pozbawionym ukrytych lub nierozpoznanych skłonności naszego organizmu dyskwalifikujących nas w rozumieniu medycznym. Takimi przypadłościami mogą być na przykład: wady serca, nadciśnienie, cukrzyca, lęk wysokości, zaburzenia błędnika, dysfunkcje kończyn, zaburzenia mentalne, skłonności do omdlenia, epilepsji czy nawet uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających. Dlatego też niezbędnym warunkiem koniecznym jest uzyskanie zgody i potwierdzenie braku przeciwskazań do wykonywania zawodu alpinisty przemysłowego w odpowiednim zaświadczeniu wystawionym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy.

Firma ERGON organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie dostępu linowego stosując się do zaleceń ujętych w normie BS 8454:2006 sporządzonej z udziałem The Health and Safety Executive. Norma ta reguluje zasady przeprowadzania szkoleń wysokościowych w kontekście przemysłowym. Wykonywanych prac wysokościowych w zakładach przemysłowych, w sektorze inżynierii lądowej, budownictwie, konserwacji i utrzymania czystości. Przepis ten zawiera zalecenia i wskazuję metodykę jak i dydaktykę prowadzenia szkoleń w zakresie prac na wysokościach ujętych w rozporządzeniu z 2005 roku, które to również nakłada na każdą osobę pracującą na wysokościach posiadanie niezbędnych kompetencji potwierdzonych odpowiednią certyfikacją.

Ośrodek ERGON organizuje swoje szkolenia z techniki dostępu linowego w specjalnie do tego celu przeznaczonych zamkniętych miejscach. Specjalnie przygotowanych i wyposażonych w sprzęt wysokiej jakości renomowanych producentów potwierdzony certyfikatami. Spełniającymi warunki dopuszczenia w normie BS 8454:2006 jak również spełniające wymogi OTDL czy IRATA. Na kursie kandydaci pozyskują wiedzę podstawową w zakresie teoretycznym jak i praktycznym obejmującym wiadomości związane między innymi z budową, zasadami działania, użycia i przeznaczenia sprzętu specjalistycznego w dostępie linowym. Zapoznają się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa jak również z obowiązującym prawem, normami i regulacjami dotyczącym prac na wysokościach w dostępie linowym. A wszystko to pod czujnym okiem wykwalifikowanych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem certyfikowanych instruktorów. Szkolenie kończy się weryfikacją przyswojonej wiedzy przez kandydatów na pracowników z dostępem linowym L-1 egzaminem przeprowadzonym przez wewnętrznych egzaminatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje w ramach tegoż samego kursu, po którym zostanie nam wydany stosowny certyfikat zgodny z wymogami i regulacjami zawartymi w normie BS 8454:2006. Certyfikat potwierdzający nasze kwalifikację na życzenie możemy otrzymać w jednej z dwóch wersji: wersję anglojęzyczną w postaci plastikowej karty bądź wersję papierową w języku polskim i angielskim. Obie wersje posiadają hologramy i zawierają wizerunek właściciela certyfikatu, a także opis i informacje dotyczące kompetencji właściciela dokumentu.

 • Zagadnienia poruszane i omawiane na kursie ERGON z dostępu linowego pierwszego stopnia L-1
 • Przepisy BHP w związku z pracami na wysokościach.
 • Aktualnie obowiązujące prawo, regulacje i normy w pracy na wysokościach.
 • Sprzęt ochronny, indywidualny i zbiorowy znajdujący zastosowanie w pracy na wysokościach.
 • Główne cechy dostępu linowego oraz zasady pracy.
 • Nauka wiązania węzłów stosowanych w dostępie linowym.
 • Budowa tymczasowego stanowiska pracy: zjazdowych i inne.
 • Sposoby posługiwania się linami: zjazd i wchodzenie.
 • Poruszanie się po eksponowanych odcinkach poziomych i skośnych.
 • Szok wiszenia i współczynnik ryzyka odpadnięcia.
 • Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych.
Szkolenie wraz z egzaminem trwa od 4 do 5 dni. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na hali ERGON przygotowanej i wyposażonej, spełniającej wszelkie nałożone obowiązującym prawem warunki bezpieczeństwa. Ponadto każdy uczestnik może liczyć na posiłek i napoje.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl