KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs “Podesty ruchome masztowe”

Podest ruchomy masztowy to urządzenie, które często wykorzystuje się do prac w magazynie

Urządzenia transportu bliskiego, do których należy podest ruchomy masztowy, są w całości objęte dozorem technicznym. Oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy eksploatacji, przeprowadzania badań technicznych, uzyskania pozwolenia na eksploatację. Od operatorów tych urządzeń wymaga się posiadania wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) uprawnień.

Kurs na podesty ruchome masztowe organizowany w naszym Ośrodku umożliwia przygotowanie się do zdobycia tych uprawnień poprzez podejście do egzaminu. Zajęcia są prowadzone tak, aby kursanci zdobyli potrzebną wiedzę i umiejętności praktyczne, które sprawdzane są przez egzaminatorów UDT. Koszt podejścia do egzaminu jest wliczony w cenę kursu.

Uprawnienia na podesty ruchome masztowe

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi jest wydawane przez UDT, obowiązuje na podesty ruchome stacjonarne i masztowe jednocześnie. Uprawnienia UDT są ważne przez 10 lat. Są wymagane przy zatrudnieniu na stanowisku operatora urządzeń transportu bliskiego na terenie Polski. W przypadku pracy za granicą może być konieczne zdobycie dodatkowych uprawnień (w naszym Ośrodku organizujemy także szkolenia z certyfikatem do pracy za granicą). Jednak w niektórych krajach, np. w państwach członkowskich UE, uprawnienia ze szkolenia UDT również mogą być honorowane.

Podesty masztowe to urządzenia często spotykane w magazynach wysokiego składowania i halach fabrycznych. Ułatwiają dostęp do wysoko położonych towarów czy elementów maszyn. Korzystanie z urządzenia jest stosunkowo proste: operator z uprawnieniami uruchamia mechanizm sterowania za pomocą pilota czy panelu, a kosz umieszczony na metalowym maszcie przemieszcza się pionowo w górę, transportując pracowników w wybrane miejsce. Całość jest wyposażona w podest z kołami, dzięki czemu można łatwo przemieszczać podest. Są to urządzenia zasilane elektrycznie, w zależności od modelu można z nich korzystać wyłącznie w pomieszczeniach lub wewnątrz i na zewnątrz.

Podesty ruchome masztowe – kurs dla operatorów

Zajęcia stanowią przede wszystkim przygotowanie do egzaminu UDT. Szkolenia są organizowane zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi Urzędu, uwzględniają aktualne przepisy i wytyczne. Podczas zajęć kursanci mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu między innymi:

  • Budowy i działania podestu ruchomego
  • Zastosowań tych urządzeń w różnego rodzaju pracach
  • Zasad bezpieczeństwa, stosowania środków i sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • Obowiązków operatora w zakresie przygotowania do pracy i wykonywania pracy w bezpieczny sposób
  • Przepisów związanych z dozorem technicznym urządzeń

Podest ruchomy masztowy jest objęty dozorem UDT, a do jego obsługi potrzeba uprawnień

Część teoretyczna odbywa się w formie wykładów. Kursanci uczestniczą w nich stacjonarnie lub online, w zależności od wybranej grupy.

Po ukończeniu wykładów odbywają się ćwiczenia praktyczne, podczas których wykorzystujemy dostępny w Ośrodku sprzęt. Uczestnicy mogą w praktyczny sposób nauczyć się obsługi podestów stacjonarnych oraz zasad bezpiecznej eksploatacji.

Na zakończenie, we współpracy z UDT, organizowany jest egzamin dla kandydatów na operatorów.

Kurs operatora podestów ruchomych masztowych - szczegóły organizacyjne

Poniżej podajemy informacje praktyczne na temat kursów na podesty ruchome (cena, terminy, zapisy itd.):

  • Miejsce i termin zajęć: szkolenia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. Organizujemy szkolenia z egzaminem UDT w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych dużych miastach. Na życzenie klientów biznesowych możemy przeszkolić pracowników w wybranej lokalizacji. Terminy szkoleń otwartych są podane na naszej stronie www.platformaedukacji.pl
  • Czas trwania szkolenia: liczba godzin jest zróżnicowana i zależy od poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników. Dla osób początkujących zajęcia trwają około 35 godzin, w przypadku osób z doświadczeniem czas ten może być skrócony
  • Zapisy na szkolenie: zapisy przyjmujemy przez internet, za pośrednictwem strony www.platformaedukacji.pl. Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez dodanie szkolenia do koszyka i opłacenie go za pomocą systemu Przelewy24
  • Kto może uczestniczyć w zajęciach: wszystkie osoby (także bez doświadczenia i praktyki w obsłudze), które ukończyły 18 lat, mają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  • Pozostałe informacje można znaleźć na naszej stronie FAQ. Informacje te dotyczą wszystkich naszych kursów: na zwyżki, podesty ruchome przejezdne, podesty ruchome przejezdne wolnobieżne i pozostałych.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl